Nyheter

Solna
2022-11-29

Budget 2023: En välfärd att lita på

I Moderaternas budget för 2023 satsar vi på skolan.

I dessa tider måste välfärdens kärna prioriteras, därför vill vi genomföra stora satsningar på skolan med fokus på de yngre barnen för att stärka elevernas lärande, förbättra skolresultaten och den upplevda tryggheten. För att successivt stärka kunskapsuppdraget föreslår vi en extra uppräkning av skolpengen med fyra procent per år. Vi tror att en långvarig insats har större förutsättningar att leda till framgång än tillfälliga tillskott.