Politik

Valuta för skattepengarna
Moderaterna

Valuta för skattepengarna

Den som betalar skatt ska veta att skattepengarna gör verklig nytta. Skattepengar ska inte gå till rent slöseri eller ner i fickorna på kriminella. Moderaterna vill prioritera bättre bland statens utgifter och sätta stopp för skatteslöseriet, skattefusket och välfärdsbrottsligheten.

Svenska skattebetalare ska få valuta för sina skattepengar. Framför allt ska vi använda skattepengarna till att förbättra välfärden och säkra statens mest grundläggande uppgifter. Då kan fler få vård i tid, barnen lära sig mer i skolan och människor känna sig trygga. Om vi ska ha råd med välfärden, utan omfattande skattehöjningar, måste vi prioritera rätt saker. Ärliga människor som arbetar, sparar och sköter sig ska inte betala en krona ytterligare i skatt så länge miljarder från välfärdssystemen går till skattefuskare och organiserad brottslighet, eller till slösaktiga reformer som friår och ledighetsveckor.

Stoppa stölderna från välfärdssystemen

Moderaterna kommer att stoppa stölderna från välfärdssystemen. Varje år stjäl kriminella runt 20 miljarder skattekronor från vår gemensamma välfärd. Det motsvarar ungefär halva Region Skånes hälso- och sjukvårdsbudget för 2021. De pengarna skulle kunna gå till att förbättra välfärden för hederliga skattebetalare. Moderaterna har därför lagt fram förslag som täpper till hålen i systemet och stoppar skatteslöseriet.  

Moderaterna vill bland annat genomföra en folkräkning. Idag använder nämligen kriminella använder falska adresser för att få bidrag och förmåner från välfärden som de inte har rätt till. En folkräkning innebär att alla behöver verifiera var de bor någonstans. En sådan verifiering kan som huvudregel ske digitalt med BankID eller genom brev. Personer som inte har kunnat verifieras i folkräkning ska omedelbart gå miste om bostadsbidrag och andra bidrag som följer med folkbokföringsadressen.

Det ska bli lättare att beslagta pengar och stöldgods. I dag får inte Polisen eller Tullverket göra beslag om de vid en rutinkontroll påträffar pengar eller saker hos en skuldsatt person. Det är enbart Kronofogden som kan göra det. Moderaterna vill ändra lagen så att Polisen och Tullverket får rätt att göra beslag i dessa situationer.

Moderaternas förslag:

Prioritera bättre med skattepengarna och statens utgifter

Moderaterna vill också prioritera bättre vad gäller statens utgifter. Exempelvis satsar regeringen nästan dubbelt så mycket på internationellt bistånd som på Polismyndigheten. Så kan vi inte ha det när behoven är så stora i välfärden och i statens kärnverksamhet. Sverige ska givetvis hjälpa andra länder, men vi måste också avsätta tillräckligt med resurser för att lösa våra egna samhällsproblem. Moderaterna vill därför minska resurserna till bistånd under de kommande åren och se till att de projekt Sverige är med och finansierar faktiskt ger verklig effekt. 

Det finns även andra utgifter som Moderaterna vill sätta stopp för. Ett sådant exempel är regeringens familjevecka. Regeringen vill betala för att varje förälder ska få tre extra lediga dagar per år. Svenskt Näringslivs beräkningar pekar på att familjeveckan kostar minst 20 miljarder per år. Det sista Sverige behöver är att alla skattebetalare ska tvingas bekosta att vissa ska få vara lediga mer.

Moderaternas förslag:

  • Avskaffa familjeveckan och minska biståndet för att kunna satsa mer resurser på välfärden.

Bifogade filer