Politik

Äldrefrid
Moderaterna

Äldrefrid

Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet har 17 procent, eller en av sex, i ålderskategorin 65–84 år eller äldre blivit utsatta för brott under det föregående året. Telefonbedrägerier mot äldre brottsoffer har eskalerat. Ålderism och åldersdiskriminering är något som vi gemensamt måste bekämpa. Sverige behöver i grunden förändra sin syn på seniorer. Vi behöver ta tillvara på den erfarenhet, kunskap och kompetens som seniorer besitter – för allas bästa.

Moderaterna vill:

 • Införa ett helt nytt äldrefridsbrott samt öka resurserna för att utreda bedrägeribrott mot äldre.
 • Stärka seniorers hälsa och fokusera på att förbättra förutsättningarna avseende deras livsvillkor.
  Därför vill vi ta fram och genomföra en nationell hälsofrämjande strategi.
 • Ge Diskrimineringsombudsmannen ett särskilt uppdrag att bekämpa ålderism. Vi vill också
  förstärka stöden för att anställa äldre arbetslösa, och göra det möjligt att ta studiemedel högre
  upp i åldrarna.
 • Införa en nollvision för hemlöshet bland pensionärer.

En trygg läkemedelsförsörjning och vaccination

Sedan avregleringen av apoteken har Sverige nu cirka 500 fler apotek. Det motsvarar en ökning
på över 50 procent. Samtliga län har fått fler apotek. I snitt besöker cirka 330 000 människor varje dag ett apotek i Sverige, och många är seniorer. I Sverige ska nya och avancerade läkemedelsbehandlingar komma alla människor till del på ett jämlikt sätt. Det är viktigt inte minst för äldre som ofta har fler kroniska sjukdomar och behöver använda mer läkemedel.

Moderaterna vill:

 • Skapa bättre förutsättningar för god och jämlik tillgång av nya mer avancerade
  läkemedelsbehandlingar, till exempel för att kunna bota livshotande cancersjukdomar.
 • Genomföra pneumokock-vaccination av medicinska riskgrupper och äldre över 75 år som ett sätt
  att stärka deras skydd under och efter coronapandemin.

Bifogade filer