Politik

Regelförenklingar för företag
Moderaterna

Regelförenklingar för företag

Det ska vara enkelt att driva företag i Sverige. Därför ska vi utforma lagar och regler så att de blir enklare att följa. Samtidigt ska vi göra oss av med så mycket regelkrångel, byråkrati och onödig administration som det går. Moderaterna vill införa regelförenklingar för att minska regelbördan för företag, både när det gäller svenska regler och EU-regler.

Sverige är på många sätt ett bra land för företagare. Och de saker som fungerar bra ska vi fortsätta att värna. Samtidigt finns det problem med regelkrångel som måste lösas. Vi behöver göra konkreta regelförenklingar som gör vardagen enklare för våra företagare. Moderaterna är redo att vända på varenda sten för att göra det enklare att driva företag och driva igenom regelförenklingar för landets företagare.

Inför mätbara mål för minskad administration för företagare

Företagare lägger i genomsnitt tio timmar i veckan på administration. En stor del av denna tid ägnas åt att säkerställa att myndigheternas regler följs. Många av dessa regler är viktiga, men i dag finns det allt för många regler som företagare behöver förhålla sig till.

Moderaterna vill därför genomföra regelförenklingar för svenska företagare. Men det räcker inte att prata om regelförenklingar. Regelförenklingar måste ske i praktiken också. Moderaterna vill sätta upp konkreta och mätbara mål som syftar till en minskad administrativ börda för företagen. På så sätt kan vi säkerställa att politikens åtgärder får effekt i företagarnas vardag.

Moderaternas förslag:

  • Sätt upp ett konkret mål om att företagare inte ska behöva lägga mer tid och pengar på att följa lagar och regler.
  • Inför ett mätbart mål om att företagarnas regelbörda ska minska betydligt.

Företagare ska inte behöva vänta på svar – korta myndigheternas handläggningstid

Svenska myndigheter utformar många av de regler som påverkar företagarna. Många företagare behöver också ansöka om tillstånd hos myndigheter för att kunna bedriva sin verksamhet. I dag är handläggningstiderna allt för långa vid landets myndigheter. Det skapar stora problem för företagare i vårt land.

Moderaternas förslag:

  • Moderaterna vill ta fram en strategi och sätta in åtgärder för att korta handläggningstiderna på svenska myndigheter. 

Inför en plattform där myndigheter informerar om nya regler

För att underlätta för företag att hålla sig uppdaterade om vilka regler som gäller vill Moderaterna att det införs en plattform för information om nya regler. Där ska myndigheter kunna informera företag om pågående och kommande regelförändringar. 

Tillväxtverket har tagit fram ett förslag om att upprätta en central plattform där myndigheter kan informera företag och branschorganisationer om pågående och kommande regler tillsammans med information om hur intressenter kan lämna inspel.

Moderaternas förslag:

  • Inför en plattform där myndigheter informerar företag om nya regler.

Bifogade filer