Nyheter

Moderaterna i Södertälje kommun
2022-08-15

Vi moderater prioriterar en arbetslinje för Södertälje

Inför valet 2022 har vi moderater i Södertälje sett över vårt program. Vi har utvärderat hur kommunen fungerar. Vad har majoriteten, och framför allt Socialdemokraterna – som länge har prenumererat på den verkliga makten – bidragit med? Vad saknas? Vad behöver Södertälje?

Låt oss börja i PR-spinnet, för nu går det väl ganska bra? Vi läser i ett pressmeddelande att ”Södertälje kommun får betyget 71 i 2021 års NKI (Nöjd kund-index) – en årlig mätning av kommuners service till företag. Det är ett högre betyg jämfört med förra NKI-mätningen, och ett kvitto på att företagare generellt sett är nöjda med kommunens service.

Tekniska nämndens ordförande Tage Gripenstam (C) tycker att ”Det är glädjande att Södertälje kommun fortsätter att ha ett högt betyg, då vi flera tidigare år haft betyg under 70.” I en tidigare debattartikel har vi visat kräftgången över två mandatperioder i Svenskt näringslivs företagsrankning. Här visar vi i stället NKI-utvecklingen: 62 (2014), 68 (2015), 69 (2016), 63 (2017), 65 (2018), 73 (2019), 70 (2020). Stiltje i åtta år – 2015–2016 ligger i paritet med dagens rankning, 2019 var högre.Sedan den nya majoriteten tillträdde har företagarnas attityder till kommunen försämras. Sveriges kommuner och regioner skriver i sin rapport att ”Nästan samtliga större kommuner fick ett betyg på NKI 70 eller högre. Endast tre kommuner fick ett betyg under NKI 70”.

På den övergripande rankningslistan ligger vi på delad plats, 140–150, av 189. Det stora problemet är att vi år ut och år in rids av en förskönande PR-kultur. Den invaggar oss alla i en maklig nöjdhet. Men den viktiga frågan är inte varför inget har skett, utan hur vi åstadkommer förändring framöver.

Vår analys är att kommunen arbetar strukturellt fel samt att den politiska viljan inte finns där. De stora prioriterade politiska områden i kommunen har alla ett kontor och en politisk nämnd kopplad till sig. Detta saknas för företagarfrågor – i stället har man en styrgrupp som varken har en dagordning eller ett beslutsmandat.

Det är till och med så att Socialdemokraterna lade ner arbetslivsnämnden – som hade ansvaret – när mandatperioden började. Detta trots att Södertälje hade en av landets högsta arbetslöshetssiffror. I dag ligger vi på 11,6 procent.

Utan tydligt mandat blir processerna otydliga och ansvaret spretigt. Precis som det varit med Södertälje gästhamn, som blev ett helt år försenat, eller med Farstanäs camping som inte blev en framgångssaga. Satsningar på stadskärnan uppskattas nog av alla (om än med mycket sen leverans), men vi har visat att Södertälje har en problematik större än så.Hur mycket tjänstepersonerna på näringslivsenheten än sliter, har de en ojämlik relation gentemot kontoren. Politisk leverans kräver styrning. Löften kan ges, god vilja finnas, och det kan till och med vara så att medel avsätts – men tyvärr lyckas de sällan användas.

Ett exempel är att i dag är det bara ungefär hälften av investeringsmedlen som används. Politiska löften blir tomma ord trots att pengarna finns.

Vi moderater kommer att åter igen skapa en näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd kopplad till ett eget kontor. Vi möjliggör politiskt ansvar.

Efter mandatperiodens start presenterade vi Södertäljelinjen – en lokal arbetslinje med 15 förslag för att få fler Södertäljebor i arbete. Vår förändring sätter fokus på arbetslinjen och en nysatsning på företagare.

Är du pragmatisk och tror att Södertälje kan bättre, låna mig din röst den 11 september.

Alexander Rosenberg (M)

kandidat till kommunstyrelsens ordförande