Nyheter

Moderaterna i Södertälje kommun
2022-08-15

Tre mord i Södertälje i år – så stoppar vi gängskjutningarna

”En X-årig man sköts på fredagsmorgonen till döds i stadsdelen Y i Z. Enligt polisen sköts han med flera skott, och avled på platsen.” Låt stå. 


Den 10 juni fyllde vi i: 20, Blombacka och Södertälje. Tidigare i år har det varit: 21, Rosenlund, 23, Ronna. Södertälje sticker ut. Sverige sticker ut. Det finns i dag inget annat EU-land där en så stor del av invånarna dör av gängskjutningar. Brott som narkotikaförsäljning är den undervegetation som hänger samman med mord. Våldet innebär en inskränkning av det öppna samhälle som är en del av en demokratisk rättsstat. Så kan vi inte ha det. 


Vilka tider undviker du att gå ut? Oroar du dig för dina barn eller föräldrar? Skulle du anmäla och vittna? Kommunalt har vi upplevt ett sluttande plan. Från diskussioner om rent, snyggt och tryggt, till situationer där vi måste förhålla oss till rån, hot och dödligt våld. Trygghetsmätningen visar att 2021 var en femtedel av männen mycket/ganska otrygga. Ibland kvinnor var det cirka två femtedelar.


Kriminalitet är en polisiär uppgift, men kommunen är en viktig partner. I Södertälje talar vi vanligtvis om brott mot välfärden. Vi har varit utsatta, men också framgångsrika. Vi har slagit tillbaka. Att kommunen infiltreras och utsätts för ekonomisk brottslighet är något som jag och hela oppositionen har arbetat mot. Vi har samarbetat med Socialdemokraterna och övriga majoriteten. Samarbetet visar vi gärna upp och själv har jag föreläst i flera kommuner i år och nyligen i riksdagen. 


Det blocköverskridande samarbetet är en förutsättning för att vi ska nå framgång och vi står bakom att kommunstyrelsen tillför åtta miljoner kronor i trygghetsmedel som ska används i samråd med polisen och civilsamhället, inom ramen för samarbetet PAX, som står för fred och frid.


Ser vi till de summor som brottssyndikaten omsätter är det kommunala tillskottet obetydligt. Rätt använt stärker det dock samarbetet och kan till exempel investeras i kameror. Det ger oss en chans att ta tillbaka den demokratiska kontrollen som har förlorats. Det myndighetsövergripande samarbetet ska vi värna och bredda. Men utöver det har kommunen ett större ansvar. Den allra viktigaste åtgärden enligt oss moderater är en satsning på skolan. Vi vill satsa på ett tvålärarsystem med fler fast anställda legitimerade lärare. Att endast 56,5 procent tar sig igenom gymnasiet med fullständiga betyg är ohållbart, men satsningen måste börja i yngre åldrar. Det kommer kosta, men det är vägen att gå.


Det finns frågor där vi partier tycker olika. Ofta handlar det om nationell brottspolitik. Det är också där som många av lösningarna mot dagens våld hittas. Skiljelinjerna kan lättast sammanfattas med Moderaternas tydliga position i frågor som kameraövervakning, visitationszoner, anonyma vittnen, hårdare fängelsestraff och omvänd bevisbörda (ta lyxprylar om den misstänkte inte kan visa ett korrekt inköp). En del av våra förslag är negativa för den personliga integriteten, men vi har landat i att de är nödvändiga. 


Vid dubbel valvinst – såväl nationellt som kommunalt – kommer vi att ställa oss positiva till, och arbeta för, att polisen ska få chansen att använda sina nya verktyg i Södertälje. Givetvis inom ramen för de samarbeten som finns och i den takt som polisen själva tycker är bra. 


Jag tror att Södertälje kan bli tryggare och samarbetar vi lyckas vi.


Alexander Rosenberg (M)

kandidat till kommunstyrelsens ordförande