Nyheter

Moderaterna i Södertälje kommun
2022-08-15

Södertäljeidrotten behöver stöttning

I rapporten ”Två år med Corona” redogör Riksidrottsförbundet för hur antalet träningar, tävlingar, matcher och turneringar minskat dramatiskt under pandemin.

Effekten som rapporten bland annat poängterar är att ”De sociala sammanhangen som vanligtvis sker innan och efter träningar och matcher/ tävlingar, men som har uteblivit på grund av restriktionerna har påverkat engagemanget”.

Mer än hälften av idrottsföreningarna är bekymrade över sin framtid och inte minst på grund av stora tapp av aktiva medlemmar, i synnerhet tonåringar.

Rapporten varnar även för farhågor gällande förlusten av ideella ledare, förtroendevalda och funktionärer.

Moderaterna vill att frågan om folkhälsan tas på allvar i Södertälje kommun – och att de nödvändiga åtgärder som krävs för att den lokala idrotten ska kunna återstarta och återrekrytera deltagare sker snarast.

Vi vet inte vad konsekvenserna av pandemins efterdyningar kommer leda till på vare sig kort eller lång sikt och vilka negativa effekter för segregationen vi riskerar genom att inte agera.

Den negativa utvecklingen skapar oro och Riksidrottsförbundets rapport ger en tankeställare.

I år är det val och det kommer då visas vilka partier som har kraften att göra de åtgärder som krävs för att skapa en rustad kommun efter pandemin.

Därför lämnade vi ett nämndinitiativ till kultur- och fritidsnämnden att ta fram en lista med förslag på större idrottsevenemang som skulle kunna förläggas i Södertälje kommun i syfte att inspirera till idrott och värna folkhälsan samt att man ser över vilka stöd den lokala idrotten kan behöva framöver. Vårt initiativ röstades ned vid mötet den 25 maj av majoriteten (Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet) samt Vänsterpartiet.

Genom vårt förslag på åtgärder hade vi kunnat skapa en värdefull dialog och genom samverkan ta till de adekvata åtgärder som det skulle behövas för att skapa en förhöjd kvalitet av folkhälsans kärna samt sända ut en signal till såväl idrottsföreningar som invånare att kommunen tar dessa frågor på alvar.

I år är det val och det kommer då visas vilka partier som har kraften att göra de åtgärder som krävs för att skapa en rustad kommun efter pandemin.

Kultur- och fritidsnämnden röstade emot Moderaternas nämndinitiativ men Moderaternas budskap kvarstår – Idrotten behöver stöttning och Södertäljeborna förtjänar Sveriges bästa idrotts- och hälsoförutsättningar.

Saad Said (M)

andre vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden

Joakim Lindberg (M)

ersättare, kultur- och fritidsnämnden

Charles Mattocks (M)

ersättare, kultur- och fritidsnämnden