Politik

Trygghet och säkerhet

Trygghet och säkerhet

Vi vill:

  • Arbeta med trygga stråk. Det betyder att vi tillför en trygghetspeng för infrastruktur. Vi dubblerar belysningen och inför fler papperskorgar vid gång- och cykelvägar.
  • Anlita kommunala ordningsvakter. Dessa ska röra sig i utsatta områden och även om de inte kan ersätta polisen kan de markera närvaro och minska brott. Vi tillsätter medel för 30 stycken nya kommunala trygghetsvakter.
  • Installera trygghetskameror. Kameror innebär alltid en avvägning – olika värden ställs mot varandra. Men vi har valt: kameror behövs.
  • Utveckla vårt lokala avhopparprogram för gängkriminella. Lägga resurser på upphandling, tillsyn och uppföljning. Vi måste säkra att unga inte fortsatt insocialiseras i kriminella strukturer.
  • Fokusera på förebyggande insatser. Den viktigaste åtgärden för att stoppa nyrekryteringen av unga till kriminalitet är att få föräldrarna i arbete och deras skolgång att lyckas.
  • Fortsätta och förstärka arbetet mot välfärdsbrottslighet. Vi vill fyrdubbla bemanningen inom kommunen med de som arbetar med att stoppa felaktiga utbetalningar och fusk och bedrägerier. Kriminella ska aldrig kunna sko sig på skattebetalarna.

Läs mer om hur vi vill få högre skolresultat och öka tryggheten och hållbarheten i Södertälje. 


Vi har en väg att vandra för att bli en trygg kommun

Att din kommun ska vara säker och trygg borde vara en självklarhet – men tyvärr är det inte så. Vi vill att Södertälje ska vara en kommun, där du slipper läsa om skjutningar, bilbränder och kriminella som lever på vår gemensamma välfärd.

En kommun där unga flickor vågar gå hem på kvällarna. Där du som förälder inte behöver oroa dig för huruvida ditt barn kommer hem med sin vinterjacka eller inte efter skoldagen.

Vi Moderater har lösningarna för att lyckas. Och det första som krävs är att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt och kunna agera på det – dels att sätta grovt kriminella på långa fängelsestraff och dels att skapa en skola där alla barn får möjlighet att lyckas.

Vi menar att en väl fungerande skola är den bästa biljetten för att unga ska undvika kriminalitet, men utmaningarna måste mötas på flera sätt. ”Rent & upplyst” lyfter alla politiska partier, men vi vill även arbeta med 30 nya kommunala trygghetsvakter.

Viktigt för utvecklingen vore om Moderata förslag genomslag i nationell politik, då blir det bättre, t.ex. med nya polisiära möjligheter som visitationszoner och omvänd bevisbörda.

Nationell politik påverkar lokal politik. Tillsammans gör de skillnad på riktigt - och vi vill leda den utvecklingen. Blir det dubbel valvinst, såväl nationell som lokal, då har Södertälje chansen till en reell förbättring.


Läs mer om lag och ordning och gängkriminalitet på vår nationella webbsida. 


Fördjupning – trygghet och säkerhet

Kommunens ansvar för säkerhetsfrågor har ökat

Med en orolig omvärld blir kommunens trygghetsarbete än viktigare. Södertälje har länge samarbetat myndighetsöverskridande och vi har tätt samarbete med polisen. Det arbete vi gör för att motverka välfärdsbrott är blocköverskridande och långsiktigt. Kommunen har även de sista åren slipat och höjt sitt kunnande inom säkerhetsarbetet genom den krisorganisation som vi har haft utifrån pandemiläget. Nu har vi anledning att återigen samverka inom kommunens förvaltningar. Denna gång utifrån händelser i kölvattnet av Rysslands invasion av Ukraina.

Det är en förändrad säkerhetsbild vi ser. Säkerhets och trygghetsarbete för en kommun har blivit viktigare ur ett kommunalt perspektiv de sista åren. – Vad gör vi för våra medborgare i kristider, för att det ska vara säkert och tryggt i ett extremt läge? – Vad gör vi i tider som inte betraktas som kris, i vår vardag. Idag har vi en situation i Södertälje som kräver trygghetsskapande insatser i vardagen.

Trygghet skapar vi tillsammans

Vi är en kommun som måste höja vår profil och insats för att förbättra för medborgarna inom detta område och då syftar vi bl.a. på trygghetsskapande insatser som belysning. Belysningen på allmänna platser förbättras och trygghetskameror sättas upp på fler platser. Dessa har fördelen att bidra med såväl en förebyggande effekt, som att bidra vid en polisutredning. Kameror innebär alltid en avvägning – olika värden ställs mot varandra – men vi ser att de behövs och förespråkar dem.

De platser som idag upplevs som allra mest otrygga ska utvecklas utifrån metoden om "trygga stråk" för att flera ska kunna röra sig ute dygnets alla timmar. Vi Moderater förespråkar patrullerande ordningsvakter i utsatta bostadsområden och insatser som trygghetsvandringar ser vi som positiva, t.ex. i samarbete med Södertälje City och med de många föreningar som Södertälje är känt för.

Kommunen måste kontinuerligt se till att befintlig belysning fungerar och vid behov komplettera den. Buskage bör tunnas ur vid gång- och cykelvägar och på platser där människor vistas för att minska möjligheterna att begå brott. Vi ser kommunens fritidsgårdar som oerhört viktiga i arbetet för trygghet och även förskolor. De är sociala institutioner som båda bygger på och förmedlar en värdegrund som skapar trygghet. Kommunala verksamheter runt hela Södertälje gör skillnad.

Ökad polisiär närvaro i kommunen

I Södertälje ska vi inte ha några särskilt utsatta områden och då krävs att kommunen gör vad som är möjligt för att mota bort all form av brottslighet som spär på otryggheten. Trots att ansvaret för denna fråga ligger hos staten, genom lagstiftning, polis och domstolar, har kommunen ändå möjlighet att göra insatser som leder i rätt riktning. Moderaterna i Södertälje vill att lokalpolisområdet ska avsätta fler poliser som arbetar ”nära” medborgaren. I nuläget klarar inte alltid polisen detta. Vi anser därför att vidareutbildade ordningsvakter ska ges möjlighet att verka för att skapa trygghet på särskilt angelägna platser och tider.

Kombinerar vi trygghetskameror, egna trygghetsvakter och fler trygga stråk arbetar vi starkt med våra kommunala medel för att Södertäljeborna ska uppleva en trygg utemiljö.

Bifogade filer