Politik

Kärnkraft
Moderaterna

Kärnkraft

Kärnkraften är viktig för att Sverige ska ha en trygg och stabil elförsörjning. Dessutom är den avgörande om vi ska nå våra klimatmål eftersom den producerar energi utan skadliga utsläpp. Till skillnad från andra energislag kan kärnkraften producera el när som helst på dygnet och oavsett väder, och behöver inte kompletteras med exempelvis energilagring för att fungera.  

Till 2045 väntas efterfrågan på ren el att vara dubbelt så hög i Sverige, jämfört med idag. Vi behöver alla kraftslag, såväl vattenkraft, vindkraft och kärnkraft för att producera tillräckligt mycket el.

Regeringens beslut att på ideologisk grund stänga ned kärnkraften i Ringhals 1 och 2 raderade leveranssäker elproduktion motsvarande nästan 10 procent av Sveriges årliga elkonsumtion. När målet är att minska våra utsläpp så snabbt som möjligt, har vi varken råd eller tid att inte stänga ned fossilfri elproduktion. Tvärtom slår det direkt mot våra möjligheter att klara av den gröna omställningen, och det slår mot svenska gröna jobb.

Behåll den kärnkraft som Sverige har

För att det ska finnas långsiktiga förutsättningar att utveckla kärnkraften i Sverige vill Moderaterna ändra det energipolitiska målet om att elsystemet år 2040 ska vara 100 procent förnybart, till att elsystemet år 2040 ska vara 100 procent fossilfritt. Skillnaden är att även den klimatsmarta kärnkraften då får vara med och elektrifiera samhället.

För att näringslivet ska våga satsa på kärnkraft, måste vi från politikens håll bli tydligare med att kärnkraften har en viktig roll i Sveriges framtida elsystem. Moderaterna vill också att planerbara energislag som kärnkraften och vattenkraften ska få betalt för att de skapar stabilitet i elsystemet. Vindkraften kan inte fullt ut ersätta planerbar kärnkraft, eftersom vindkraften inte producerar tillräckligt med el när det är vindstilla.

Moderaterna vill också säkra den kärnkraft som Sverige redan har. Vi vill genomföra alla ekonomiskt skäliga åtgärder för att förlänga livstiden på Sveriges befintliga kärnkraftsreaktorer. En oberoende bedömning ska göras utifrån varje enskilt kärnkraftverk.

Moderaternas förslag:

  • Ändra det energipolitiska målet till att Sverige ska ha ett 100 procent fossilfritt elsystem till 2040 istället för förnybart.
  • Ge planerbara kraftslag, som kärnkraften, betalt utifrån de viktiga funktioner de har för vår elförsörjning.
  • Vidta åtgärder för att förlänga livstiden på befintliga kärnkraftsreaktorer.

Sverige bör satsa på nästa generations kärnkraft

Men vi vill också satsa på nästa generations kärnkraft i form av små modulära reaktorer, SMR, som ska kunna serietillverkas och därmed byggas snabbare. Dessa små reaktorer har en så pass hög kapacitet att de kan försörja hela Katrineholm med el. Reaktorerna kan också producera vätgas och leverera fjärrvärme.

I Estland deltar statliga Vattenfall i ett utvecklingsprogram av SMR-reaktorer, för att minska utsläppen från landets koldioxidintensiva elproduktion. Moderaterna vill utveckla en plan för nästa generations kärnkraft även här i Sverige.

I dag finns det ett förbud som gör att Sverige inte får ha mer än totalt tio kärnkraftsreaktorer i hela landet. Dessutom är det enbart tillåtet att bygga nya reaktorer på de tre platser där kärnkraft redan finns. För att kunna möta utvecklingen med små modulära reaktorer vill vi avskaffa de förbuden.

Moderaternas förslag:

  • Sverige ska satsa på att utveckla nästa generations kärnkraft, i form av småskaliga reaktorer.
  • Vi vill avskaffa förbudet mot fler än tio kärnkraftsreaktorer i landet, och göra det tillåtet att att bygga ny kärnkraft på fler än de tre platser i Sverige där kärnkraft är tillåtet idag.