Om Oss


Möt Moderaternas gruppledare, Alexander Rosenberg

– Moderaternas kandidat till kommunstyrelseordförande 

Jag är född och uppväxt i Södertälje. Här i kommunen vill jag leva och bo. Och jag tror på Södertälje, men jag tror också att vi kan mer. Södertälje borde vara Sveriges bästa kommun, vi har helt enkelt Sveriges bästa potential!

Sedan valet 2018 är jag gruppledare och kommunalråd i opposition för Moderaterna i Södertälje kommun. Om jag får ditt förtroende kommer jag att göra mitt yttersta för att ge Södertälje en rejäl och välförtjänt nystart. Så låt mig berättavarför jag ber om din röst för att få styra kommunen efter valet den 11 september.

Södertälje – ett Sverige i miniatyr

Södertälje är fantastiskt på sitt eget unika vis. Ibland kallar jag vår kommun för ett Sverige i miniatyr. Med landsbygd och jordbrukets rikedomar, i norr och söder. Med vattnets närvarooch Mälarens glittrande inlopp. Med Sörmlandsledens och Ytterjärnas sköna natur- och kulturmiljöer. Vi har våra stora tillverkningsindustrier, men också 7 500 småföretag som varje dag ger Södertäljeborna någonstans att arbeta. Vi är mitt i Stockholmsregionen och har en grym infrastruktur. Motorvägar och tre närliggande flygplatser kan bana väg för våra många företag – tankar och innovationer – ut i världen på ett enkelt sätt. Med dessa unika förutsättningar borde vi vara Sveriges bästa kommun. Och det kan vi! Men vi har också problem. Problem som måste lösas.

Arbetslöshet, ofullständig skolgång och otrygghet

Södertälje kommun har landets 7:e högsta arbetslöshet. Över 3 000 personer är så kallat långtidsarbetslösa. Det handlar om människor som är friska och i arbetsför ålder – men inte har arbetat på lång tid. Läget är sämst för utrikesfödda kvinnor, närmare 20 procent står utan arbete. Detta menar vi är ett otroligt misslyckande för både integrationen och Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitik.

Vi är dessutom en kommun där 40 procent av våra elever går ut skolan utan att vara godkända för vidare studier. Och dettasker samtidigt som vi är medvetna om att det är mycket svårare att få arbete utan gymnasieutbildning. Denna situation är ett av våra tyngsta problem att ta i tu med, idag och framöver. Våra barn och ungdomar är vår framtid – att fyra av tio inte får chansen att uppnå sina drömmar får vi aldrig acceptera.

Det tredje problemet jag vill kämpa för är otryggheten. Den grova, organiserade brottsligheten måste bort från våra gator och vår kommun. Sverige har under årets första 151 dagar haft lika många skjutningar samtidigt som vi ser att även brotten blir allt mer grova. Tyvärr är Södertälje inget undantag. Sedanlång tid tillbaka växer omfattande kriminalitet i vår kommun.Trots ambitiösa krafttag och ett fantastiskt samarbete med polisen, återstår mycket att göra.

Södertäljelinjen – vägen fram

När det kommer till arbetslöshet och utanförskap behöverkommunen ta ett mycket större ansvar. Arbetsmarknadsåtgärder är visserligen statens uppgift i första hand, men konsekvenserna är minst sagt lokala.

Vi kommer vid maktskifte införa det vi kallar Södertäljelinjen – en lokal arbetslinje med reformer som tar Södertäljebor i utanförskap, in i arbete.

Det handlar om att ställa högre krav på de som har försörjningsstöd. Ingen Södertäljebo ska ha sin försörjning genom bidrag och samtidigt vara frisk med full arbetsförmåga. Istället ska ett samhälle kunna förvänta sig att alla anstränger sig för ett motsvarande ett heltidsarbete. Densom har försörjningsstöd ska gå i utbildning, praktik eller jobbsökande aktivitet, måndag till fredag. Vi menar att det är rättvist mot alla de tusentals Södertäljebor som går till arbetetvarje vecka.

För att kunna ställa krav på utbildning och praktik behöver vi också se till att möjligheterna finns. Därför måste vi arbeta nära näringslivet, som dessutom ofta möter svårigheter med att rekrytera personal. Som kommun med flera tusen personer utan arbete borde det vara en ekvation som går att lösa. Atterbjuda en vuxen- eller yrkesutbildning – allt till en lägre kostnad – är bättre än att människor är fast i bidragsberoende. Det handlar helt enkelt om rättigheter och skyldigheter. Rättigheten att få hjälp när livet inte går på räls, men också skyldigheten att anstränga sig. Det är så vi bygger ett samhälle där välfärden räcker åt alla. 

Arbetande föräldrar tar barn till skolan

Forskningen visar att barn som ser sina föräldrar gå till arbetet lyckas bättre i skolan – en win-win situation som är otroligt viktig. För att ge barnen stöd handlar det i stor utsträckning om att ge resurser till skolan, om tvålärarskap och om att skapa förutsättningar för lärarna att vara lärare – och inte föräldrar.

Jag tror också att vi måste tro på våra elever i Södertälje. Allt för ofta hör jag uttryck som ”kommunen behöver erbjuda en skola för de som inte väljer och vet vart de vill”. Framförallthör jag det från personer på vänsterkanten men också från kommunens tjänstepersoner.

Kommunen måste erbjuda den skola som är bäst. I Södertälje ska det inte finnas några ”restelever”. Vi måste tro på att alla Södertäljebor – oavsett bakgrund och förutsättningar – kommer klara skolan. Om vi inom politik och kommun inte tror på våra elever – varför ska de då själva göra det? Södertälje måste bli kommunen där det inte spelar någon roll var du kommer ifrån, men där riktningen mot vart du vill och vad du gör har stor betydelse. Denna kommun vill jag ledaefter valet.

Trygga vägar hem

Sist men inte minst behöver vi prata om otryggheten. Inte heller det är i grunden ett kommunalt ansvar men när staten inte tar det måste kommunen göra det. För att göra skillnad på lokal nivå finns det flera verktyg som till exempel kommunala ordningsvakter, fler trygghetskameror och trygga stråk. Det finns kommunala ordningsvakter i centrum idag, men vi tror att dessa kan ha ett betydligt större verksamhetsområde. Detta har prövats med stor framgång i till exempel Järfälla.

Övervakningskameror är alltid en balansgång för den personliga integriteten, men med allvarlig kriminalitet på våra gator behöver vi hjälpa polisen på de sätt vi kan.Trygghetskameror är ett sådant verktyg som har visat sig fungera. Trygga stråk är också ett koncept som fungerar väl i andra kommuner. Detta innebär att det finns vissa utpekade stråk som får extra belysning, kameror och trygghetsskapande åtgärder mellan kommunens olika stadsdelar. Det ska alltid finnas en trygg väg hem i Södertälje.

Jag tror verkligen att Moderaternas politik skulle göra skillnad för Södertälje. Södertälje förtjänar det och vi har också potentialen att vara Sveriges allra bästa kommun. Men för det behövs ett maktskifte – om inte annat för att inget parti bör styra så länge som Socialdemokraterna har gjort. Visst är du på?

Låna mig din röst i valet den 11 september. Jag och Moderaterna lovar att vi kommer att göra allt för att starta igång Södertäljes resa mot målet: Sveriges bästa kommun!


Bifogade filer

Valmanifest.pdf