Nyheter

Moderaterna i Södertälje kommun
2022-12-19

Kommunens poster i nämnder och styrelser tillsatta

Kommunfullmäktige i Södertälje har den 19 december beslutat hur kommunens olika poster i nämnder och styrelser ska fördelas under den nya mandatperioden. Nedan finns Moderaternas tilldelade poster:

Kommunrevisionen

Christer Björk – Ledamot

Ackad Barsom – Ledamot

 

Krisledningsnämnden

Alexander Rosenberg – 1:e vice ordförande

Maria Frithz Warg – Ledamot

Izla Markous – 1:e ersättare

Per Holmgren – 2:e ersättare

 

Kommunalråd

Alexander Rosenberg

Maria Frithz Warg

 

Arvodesnämnden

Anne-Marie Larsson – 1:e vice ordförande

Curt Jacobsson – 1:e ersättare

 

Järna kommundelnämnd

Mattias Pihl – Ledamot

Johan Gustaffson – Ledamot

Björn Bauer – 1:e ersättare

 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd

Anna Liljekvist – 1:e vice ordförande

Edvard Byström – Ledamot

Lars-Gunnar Thor – 1:e ersättare

Maria Frithz Warg – 2:e ersättare

 

 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd

Elvira Hellsten – Ledamot

Agneta Hjellström – Ledamot

Tina Huslid – 1:e ersättare

Andreas Wang Ellefsen – 2:e ersättare

 

Enhörna kommundelsnämnd

Katarina Seppänen – Ordförande

Anne-Marie Larsson – Ledamot

Mikael Grennard – 1:e ersättare

Georgi Lundman – 2:e ersättare

 

Kultur- och fritidsnämnden

Saad Said – Ledamot

Joakim Lindberg – Ledamot

Mikael Petäjämaa – 1:e ersättare

Anton Johansson – 2:e ersättare

 

Miljönämnden

Göran Karlsson – 1:e vice ordförande

Rolf Hansson – Ledamot

Johan Gustafsson – 1:e ersättare

Agneta Hjellström – 2:e ersättare

 

Omsorgsnämnden

Izla Markous – Ordförande

Siv Bosson – Ledamot

Leelo Pukk – 1:e ersättare

Philip Hanon – 2:e ersättare

 

Socialnämnden

Katarina Seppänen – 1:e vice ordförande

Mats Dahl – Ledamot

Tina Huslid – 1:e ersättare

Mirabelle Markous – 2:e ersättare

 

Stadsbyggnadsnämnden

Lukas Kerimo – 1:e vice ordförande

Mats Enqvist – Ledamot

Anna Liljekvist – 1:e ersättare

Filip Wiklund – 2:e ersättare

 

Tekniska nämnden

Alexander Rosenberg – Ordförande

Lukas Kerimo – Ledamot

Leo Seppänen – 1:e ersättare

Sandro Banovac – 2:e ersättare

 

Utbildningsnämnden

Maria Frithz Warg – 1:e vice ordförande

Marwan Al-Bardaji – Ledamot

Filip Wiklund – 1:e ersättare

Mirabelle Markous – 2:e ersättare

 

Valnämnden

Anders Carsfeldt – 1:e vice ordförande

Curt Jacobsson – 1:e ersättare

 

 

 

Äldreomsorgsnämnden

Izla Markous – 1:e vice ordförande

Anders Carsfeldt – Ledamot

Leelo Pukk – 1:e ersättare

Philip Hanon – 2:e ersättare

 

Överförmyndarnämnden

Peder Bennich – Ledamot

Anne-Marie Larsson – 1:e ersättare

 

Kommunala funktionshinderrådet

Siv Bosson – Ledamot

 

Kommunala pensionärsrådet

Noel Munigala – Ledamot

 

Styrelsen för Södertälje Kommuns Förvaltnings AB

Alexander Rosenberg – Ordförande

Göran Karlsson – Ledamot

Maria Frithz Warg – 1:e suppleant

Izla Markous – 2:e suppleant

 

Styrelsen för Telge AB

Alexander Rosenberg – Ordförande

Göran Karlsson – Ledamot

Maria Frithz Warg – 1:e suppleant

Izla Markous – 2:e suppleant

 

 

 

Styrelsen för Telge Bostäder AB

Lukas Hållkvist – 1:e vice ordförande

Leo Seppänen – Ledamot

Daniel Danial – 1:e suppleant

 

Styrelsen för Telge Fastigheter AB

Alexander Rosenberg – Ledamot

Saad Said – Ledamot

Filip Wiklund – 1:e suppleant

 

Styrelsen för Telge Nät AB

Göran Karlsson – Ordförande

Rolf Hansson – Ledamot

Daniel Thepper – 1:e ersättare

 

Styrelsen för Telge Återvinning AB

Sandro Banovac – 1:e vice ordförande

Leo Seppänen – Ledamot

Mattias Pihl – 1:e suppleant

 

Styrelsen för Södertälje Hamn

Per Holmgren – 1:e vice ordförande

Daniel Thepper – Ledamot

Curt Jacobsson – 1:e ersättare

 

Styrelsen för Tom Tits Experiment AB

Mikael Petäjämaa – Ledamot

Saad Said – 1:e ersättare

 

 

Styrelsen Telge Inköp AB

Edvard Byström – Ordförande

Leo Seppänen – Ledamot

Marwan Al-Bardaji – 1:e suppleant

 

Styrelsen för Telge Energi AB

Göran Karlsson – Ledamot

Daniel Thepper – 1:e ersättare

 

Styrelsen för Telge Tillväxt AB

Maria Frithz Warg – Ledamot

 

Styrelsen för Telge Hamn AB

Alexander Rosenberg – Ordförande

 

Ombud till förbundsmöte i STORSTHLM

Alexander Rosenberg – Ledamot

Izla Markous – 1:e ersättare

 

Godemän enligt fastighetsbildningslagen

Per Holmgren – Ledamot

 

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje

Maria Frithz Warg – Ledamot

 

Stiftelsen Emyhemmet

Anne-Marie Larsson – Ledamot

 

Nyköping-Östgötalänken

Maria Frithz Warg - Ledamot

Direktionen för Södertörns Brandförsvarsförbund

Alexander Rosenberg – 1:e ersättare

 

Investeringsberedning

Alexander Rosenberg – Ordförande

 

Kommunstyrelsen

Alexander Rosenberg – 1:e vice ordförande

Maria Frithz Warg – Ledamot

Izla Markous – 1:e ersättare

Per Holmgren – 2:e ersättare

 

Krisledningsnämnden

Alexander Rosenberg – 1:e vice ordförande

Maria Frithz Warg – Ledamot

Izla Markous – 1:e ersättare

Per Holmgren – 2:e ersättare

 

Kommunfullmäktiges valberedning

Göran Karlsson – 1:e vice ordförande

Anne-Marie Larsson – 1:e ersättare

 

Personalutskottet

Maria Frithz Warg – Ledamot

 

Hållbarhetsutskottet

Alexander Rosenberg – Ledamot