Nyheter

Moderata Seniorer i Stockholms stad (MSS)
2023-02-16

Seniorerna utgör en viktig väljargrupp

Andelen seniorer i samhället är en växande viktig grupp som önskar få ett större inflytande.

Styrelsen för Moderata Seniorer i Stockholms stad ( MSS) vill verka för att seniorerna ska få ökad representation inom moderaterna liksom nomineras till uppdrag Stockholms stad och Region Stockholm/ Madeleine Siösteen Thiel vice ordf MSS