Politik

Långtidsarbetslöshet
Moderaterna

Långtidsarbetslöshet

Sveriges långtidsarbetslöshet ligger på rekordnivåer. Men det är möjligt att göra något åt den. Vi vill halvera långtidsarbetslösheten på tre år, genom satsningar som gör det mer lönsamt att ta ett jobb, minskade kostnader för företag att anställa och åtgärder för förtydliga individens ansvar att göra sig anställningsbar. 

Den stigande arbetslösheten är Sveriges största ekonomiska problem. Framför allt för den enskilde som förlorar sitt arbete och mister möjligheterna till egen försörjning. Men också för samhället som helhet. Arbetslösheten försvårar förstärkningar av välfärden – när färre betalar skatt går mindre pengar till välfärden och mer pengar till bidrag

Nästan 200 000 personer i Sverige har varit arbetslösa i mer än ett år. Långtidsarbetslösheten är den högsta någonsin. Den tidigare socialdemokratiska regeringens försök att vända utvecklingen och ta Sverige ur krisen imponerar inte och misslyckades uppenbarligen. Moderaterna har flera konkreta förslag för att minska långtidsarbetslösheten.

Vi vill att långtidsarbetslösa som får ett arbete ska få behålla mer av sin lön

Vi föreslår kraftfulla åtgärder mot långtidsarbetslösheten. Det handlar om ett jobbpaket som kan vända utvecklingen och halvera långtidsarbetslösheten på tre år. Vi vill införa en jobbpremie för alla långtidsarbetslösa för att fler ska gå från bidrag till arbete. Jobbpremien innebär att den som lämnar långtidsarbetslöshet får behålla mer av sin lön under en period.

Moderaternas förslag:

  • Den som lämnar långtidsarbetslöshet för jobb får behålla 10 procent mer av lönen upp till 2 500 kronor per månad i maximalt 18 månader.

Vi vill minska kostnaderna för företag som anställer långtidsarbetslösa

Nystartsjobb är ett stöd som Arbetsförmedlingen betalar ut till företag som anställer långtidsarbetslösa. Det är ett mycket effektivt stöd som kraftigt sänker anställningskostnaderna för dessa företag. Trots detta har Socialdemokraterna, när de satt vid makten, minskat antal nystartsjobb och istället satsat på extratjänster. Endast fyra procent av de som haft en extratjänst får ett arbete.  Moderaterna avvecklar därför extratjänsterna samtidigt som nystartsjobben förstärks. Regeringens åtgärder mot långtidsarbetslöshet har inte haft effekt. Moderaterna tar i budgeten för 2022 ett första steg för att lägga om politiken för att få in fler i arbete.

Moderaternas förslag:

  • Förstärkta nystartsjobb
  • Avskaffa regeringens extratjänster som inte leder till fler jobb.

Vi vill satsa på utbildning och praktikplatser för att halvera Sveriges långtidsarbetslöshet

Moderaterna satsar också på fler praktikplatser och på att fler långtidsarbetslösa ska utbilda sig, så att arbetslöshet inte leder till passivitet. Praktikplatserna bör särskilt riktas mot unga och äldre, eftersom de drabbats hårdast av den ökade arbetslösheten. Utbildningsplatserna ska särskilt riktas till dem som annars har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Tillsammans med en skärpt integrationspolitik – med bidragstak, kvalificering till välfärden, utbildningsplikt och krav på att lära sig svenska, bedömer vi att förslagen kan halvera långtidsarbetslösheten på tre år.

Vanligt ställda frågor

Vad blir konsekvenserna av arbetslöshet?

Konsekvenserna blir att den arbetslöse förlorar sin försörjning och riskerar att hamna i utanförskap. Konsekvenserna är också minskade skatteintäkter och ökade bidragskostnader. Det blir svårare att finansiera välfärden.

Vem har rätt till nystartsjobb?

Personer som varit borta från arbetslivet längre tid. För personer under 25 år handlar det i normalfallet om minst sex månader utan arbete. För personer som är över 25 år handlar det i normalfallet om minst 12 månader utan arbete.

Bifogade filer