Politik

Flerbarnstillägg
Moderaterna

Flerbarnstillägg

Flerbarnstillägg är ett tilläggsbidrag till barnbidraget som betalas ut till familjer med fler än ett barn. Det bidrar till att kvinnor inte arbetar under lång tid eller inte alls kommer in på arbetsmarknaden. Moderaterna vill avskaffa flerbarnstillägget från och med det fjärde barnet.

I dag är hälften av alla vuxna invandrare inte självförsörjande genom egen inkomst. Det är särskilt kvinnor som är födda utanför Europa som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är allvarligt att dessa kvinnor blir helt beroende av sina män och inte får kännedom om sina egna rättigheter. Flerbarnstillägg är ett bidrag som hämmar integrationen.

Sverige har tagit emot många asylsökande från Syrien, Afghanistan och Somalia. En majoritet av kvinnorna som har kommit från dessa länder tjänar nästan noll kronor i inkomst från eget arbete, oavsett hur länge de har bott i Sverige. Politiken måste nu genomföra reformer så att dessa kvinnor får möjlighet att göra samma klassresor som svenska kvinnor gjorde under 60-70 talet.

Om det ska vara möjligt så måste vi förändra vårt bidragssystem. Det handlar bland annat om att införa ett bidragstak så att det aldrig kan löna sig bättre att försörja sig på bidrag än på arbete. Flerbarnstillägg är ett sådant bidrag som försvårar för utrikes födda kvinnor att bli självförsörjande.

Vad är flerbarnstillägg?

Flerbarnstillägg är ett bidrag som alla barnfamiljer med fler en ett barn får. Bidraget ges från och med det andra barnet, utöver barnbidraget. Flerbarnstillägget blir högre desto fler barn du har. En förälder med ensam vårdnad och 6 barn får totalt 11 740 kronor i månaden i flerbarnstillägg och barnbidrag.

Vill Moderaterna avskaffa flerbarnstillägget?

Ja, vi vill avskaffa flerbarnstillägget från och med det fjärde barnet. Utrikesfödda är klart överrepresenterade bland familjer som har fyra barn eller fler och mamman är oftast den som är hemma med barnen. Flerbarnstillägg bidrar till ett långvarigt utanförskap från arbetsmarknaden och försvårar integrationen för många kvinnor, inte minst i socialt utsatta områden.

Bifogade filer