Politik

EU:s migrationspolitik
Moderaterna

EU:s migrationspolitik

Sverige behöver ta emot färre asylsökande. De nuvarande integrationsproblemen kommer att kräva en stram, pålitlig och rättssäker migrationspolitik under många år framöver. På sikt vill Moderaterna ersätta dagens asylsystem med ett EU-gemensamt kvotflyktingsystem med asylprövning utanför EU:s gräns.

Migrationen är ett område där Sverige behöver arbeta tillsammans med andra länder. Inte minst migrationskrisen 2015 belyste EU:s oförmåga att agera gemensamt och samordnat. Nu krävs det handlingskraft för att hantera de problem som finns. 

Moderaterna vill att EU på sikt skapar ett gemensamt kvotflyktingsystem

På sikt vill Moderaterna gå över till ett gemensamt kvotflyktingsystem i EU, där människor söker asyl i ankomstcenter utanför EU. 

Men medan medlemsländerna förhandlar om en sådan ordning, måste Sverige på egen hand bedriva en migrationspolitik som innebär att vi tar emot betydligt färre asylsökande. Detta eftersom vi ser att de nuvarande integrationsproblemen kommer att kräva en stram, pålitlig och rättssäker migrationspolitik under många år framöver. Vi ser att asyllagstiftningen behöver skärpas permanent. Lagar och regler ska vara utformade på ett sätt som ligger i linje med regelverk i närliggande länder. Vårt asylsystem ska vara rättssäkert och förutsägbart.

I enlighet med detta prioriterar Moderaterna även det gemensamma ansvaret för EU:s yttre gräns. Vi vill därför att EU:s gräns- och kustbevakningsmyndighet Frontex  ska få ökade resurser för att kunna hjälpa medlemsländerna att kontrollera sina gränser. 

Moderaternas förslag:

  • Att EU inrättar ett ankomstcenter för asylansökande vid EU:s yttre gräns
  • Att EU på sikt går över till ett gemensamt kvotflyktingsystem
  • Stärka EU:s gräns- och kustbevakning för att förbättra kontrollen över EU:s yttre gräns

Bifogade filer