Nyheter

Moderata Seniorer i Stockholms stad (MSS)
2023-02-16

Medlemsbrev

Seniorerna syntes och hördes under Förbundsstämman!

Maj 2023


- Jag tycker att vi, både genom motioner och genom många inlägg i debatten, fick bra gehör och tror att vi har lyckats synliggöra oss seniorer och vad vi kan bidra med, sammanfattar Örjan Hultåker, inkommande ordförande för Moderata Seniorer i Stockholms stad ( MSS),

Flera propositioner och hela 95 motioner behandlades under den stämma som Moderaterna i Stockholms stad till den 12 och 13 maj . Närmare 200 ombud från samtliga föreningar och nätverk i Stockholms stad deltog under de sammanlagt ca 12 timmar som det tog att behandla de många stämmoärendena.

De många delegaterna fick lyssna på en avslappnad, och som vanligt, vältalig statsminister.Många välformulerade och engagerade ombud intog därefter talarstolenflr att försvara eller kritisera de många motionerna.

Glädjande många motioner handlade om att åstadkomma förbättringar för seniorer i Stockholm. Och flera handlade om hur seniorer kan komma till tals bättre än idag, vare signer gäller inom äldreomsorgen eller i våra parlamentariska församlingar.

-Vi fick stöd av många när vi föreslog att förbundets olika nätverk, inte minst seniorerna, ska knytas närmare till förbundets valberedning, säger Örjan Hultåker.

-Därmed ökar möjligheten till att seniorer blir väl företrädda i den viktiga förbundsstyrelsen och vid partistämmor.

Starkt, men inte tillräckligt starkt, stöd fick MSS- motionen om sådana förändringar i nomineringsprocedurerna att seniorerna ska bli fler i t ex riksdagen.

Glädjande nog finns i alla fall två seniorer i den nyvalda förbundsstyrelsen. Lars Jilmstad finns kvar som ledamot och Örjan Hultåker adjungeras i styrelsen i sin egenskap av kommande MSS- ordförande. Lars Jilmstad har också utsetts till representant vid den kommande partistämman.