Nyheter

Moderata Seniorer i Stockholms stad (MSS)
2023-06-16

2023-06-30 MSS ordförande önskar en trevlig sommar! Läs sommarbrevet!

Sommarhälsningen från nyvald ordförande för Moderata seniorer

2023-06-30

När solen skiner i midsommartid blir man helt övertygad om hur vackert det är i Stockholm, inte bara i själva staden utan även i den Mälardalen som omger staden. Det är svårt att avgöra om man skall välja att stanna kvar över helgen för att se det jubilerande stadshuset spegla sig i Mälaren eller om man skall dra ut på det sommarfagra landet.

Dagen före midsommarafton reste jag med bil på småvägar längs norra sidan på Mälaren och gladdes åt de vackra lövskogar som är så karaktäristiska för landskapet. Det finns så många gröna färger i en blandad lövskog. Jag stannade vid Rytterns gamla kyrkoruin och njöt av kvällssolen när jag drack mitt kvällskaffe.

Nu på midsommardagen sitter jag på landet och ser en blågul flagga vaja svagt i sommarsolen mot en blå och molnfri himmel. Men det är inte riktigt som vanligt eftersom det inte finns något kors på flaggan.

Sedan den storskaliga ryska invasionen i Ukraina så har jag valt att flagga med Ukrainas flagga alla dagar utom på nationaldagen då jag gör ett undantag och demonstrerar min svenskhet genom att hissa den svenska flaggan.

Det är min lilla protest mot det ryska övergreppet och påminner mig om den rättfärdiga och viktiga kamp som Ukraina för inte bara för sin egen frihet utan för hela Europas frihet. När Ukrainas flagga vajar i vinden och syns över Västergötlands fält så påminner den fler än mig.

På midsommarafton besökte jag socknens midsommarfirande och såg barnen dans kring majstången. De kunde många sånglekar inte bara små grodorna.

De dansade och sjöng i Mormors lilla kråka att Än slank hon hit, än slank hon dit, än slank hon ner i diket. Då påmindes vi om det arv som Socialdemokraterna lämnade efter sig. Deras åtta år långa regeringsinnehav innebar att den svenska kronan förlorade sitt halva värde vilket är en av orsakerna till den höga inflationen när i synnerhet importen av mat har blivit dyrare. Kommer ni ihåg när Olof Palme talade om att lämna över ett avätet matbord.”

Den rödgröna regeringen sprättade också ut pengar under pandemin så att vi fick en inflation för bostäder vilket syns inte minst i Stockholm. I det läget är det viktigt att göra något åt reavinstskatten på bostäder, den så kallade flyttskatten och glädjande: på den senaste förbundsstämman röstade en majoritet för att man skall avskaffa flyttskatten för dem som har bott länge innan de säljer. 

Det måste bli möjligt för seniorer att flytta till en mindre bostad när barnen har flyttat ut. Med nuvarande reavinstskatt på inflationspriserna räcker inte pengarna efter skatt från en villaförsäljning för att köpa en bostadsrättslägenhet i Stockholm. Om de seniorer som vill får rimliga villkor när de säljer en villa underlättar det också för de barnfamiljer som vill bo kvar.

MUF med flera har motionerat om avskaffade flyttskatt till partistämman i höst. Det stöder Stockholms stads moderata seniorer.

Barnen vid midsommarfirandet sjöng och dansade också om Moster Ingeborg

Jag har en gammal moster, som heter Ingeborg, jag brukar henne härma när hon går på stadens torg. Så här svajar moster, och moster svajar så Och så vajar torget Och torget vajar så

Det ledde åter tankarna till politiken och Magdalena Anderssons fögderi som finans- och statsminister. Statsminister Andersson får hela torget Sverige att vaja till. Exemplen är flera, t.ex.

Först tvingar Socialdemokraterna bland andra statliga Vattenfall att lägga ned kärnkraften genom orimliga avgifter på just kärnkraftverkens stabila elleveranser. När det resulterade i skyhöga elpriser i vintras så ändrar sig Socialdemokraterna och tycker att det skall få finnas kärnkraft.

Först hävdar Magdalena Andersson att om Sverige går med i Nato så försämras stabiliteten i Norden. Sedan när det politiska trycket blir för starkt, så ändrar hon sig och vill tillsammans med de borgerliga ansöka om medlemskap.

Och samtidigt behöll hon i sin regering en försvarsminister som är mest känd för att på en S-kongress lova/hota med att så länge han var försvarsminister så skulle Sverige aldrig gå med i Nato. Men när det vinglades till i Natofrågan (faktiskt till det bättre) så svalde han stoltheten och glömde sitt löfte. Och Magdalena Andersson höll god min.

I det senaste riksdagsvalet gick det inte tillräckligt bra för Moderaterna. Vi blev bara tredje största i riksdagen och förlorade makten i Stockholms stad och i regionen. Av seniorer var det bara 16 procent som röstade på Moderaterna i riksdagsvalet.

Med det som utgångspunkt har jag en lockande uppgift som nyvald ordförande för Moderata seniorer i Stockholms stad: jag skall få leda styrelsens arbete med ett förnyelsearbete.

Styrelsen har redan inlett det arbetet med att bredda vårt politiska arbete. Förutom att fortsätta arbetet för en bättre äldrevård skall vi satsa på många andra frågor som är viktiga för seniorer.

För att den moderata arbetslinjen skall fungera så måste den gälla även för seniorer, pensioner är inarbetad lön. Det måste synas när man utformar skatteregler för personer över pensionsåldern.

Att det skall löna sig att arbeta måste åter bli en verklighet även för dem som har haft låga löner, t.ex. kvinnor inom vård och omsorg. Före valet införde S-regeringen nya bidrag för pensionärer som var inflationsskyddade, allt för att vinna röster även av dem som aldrig har arbetat. Samtidigt lämnade Socialdemokraterna över ett regelverk efter valförlusten som innebär att pensionärer som haft låga inkomster ser pensionen ätas upp av inflationen.

Det finns inte längre något respektavstånd mellan levnadsstandarden för dem som har arbetet ett långt yrkesliv i låginkomstyrken och dem som lever på bidrag. Med ett sådant system undergrävs både arbetslinjen och tilltron till pensionssystemet även om Socialdemokraterna felaktigt kallar det för Solidaritet.

Moderata seniorer måste också bli drivande när det gäller att motverka åldersdiskriminering. Då tänker jag inte främst på att nuvarande regelverk har lett till att det inte finns nästan någon riksdagsledamot som är över pensionsåldern.

Viktigare är att det inte skall få finnas åldersdiskriminering inom t.ex. sjukvården. Det får inte vara så att pensionärer diskrimineras som t.ex. några debattörer förslog när sjukvården skulle ta hand om pandemins effekter. Det får inte heller vara så att det görs åldersbegränsningar för screening av sjukdomar utan alla bedömningar måste göras utifrån prövningar i varje enskilt fall.

Det finns många andra frågor som den nyvalda styrelsen vet är viktiga för Stockholms seniorer. Vi vill bl.a. underlätta för seniorer som önskar att starta ett eget företag när de gått i pension. Det kan bli ett bidrag till arbetslinjen samtidigt som det kan dryga ut pensionen.

En bra utgångspunkt för höstens arbete bland seniorerna är partiordförande Ulfs Almedalstal som visar på att Moderaterna kommer att bli ledande i välfärdsfrågor.

Till slut: Moderata seniorer i Stockholm vill önska alla en skön sommar och att solen skall fortsätta att skina över vår vackra stad. Moderaterna skall vara det parti som slår vakt om stockholmarna och Stockholms intressen. Vi vill slå vakt om de goda egenskaper som finns i de olika stadsdelarna.


Örjan Hultåker 

Ordförande Moderata Seniorer i Stockholms stad


https://moderaterna.se/nyhet/ulf-kristerssons-tal-i-almedalen/
pixel