Nyheter

Moderaterna i Österåker
2023-05-17

Sammanträdestider för M-gruppen HT 2023

Nedan kan du ta del av datum och tid för vårens M-grupper. Kallelse och dagordning mailas ut separat inför varje möte.


16/8

Tid: 19:00

Plats: KF-salen


13/9

Tid: 19:00

Plats: KF-salen


25/9 (OBS en måndag!)

Tid: 19:00

Plats: KF-salen alt. digitalt

Info om budget


4/10

Tid: 19:00

Plats: KF-salen alt. digitalt


17/10 (OBS en tisdag!)

Tid: 19:00

Plats: KF-salen alt. digitalt


14/11 (OBS en tisdag!)

Tid: 19:00

Plats: KF-salen


Se kallelse/kalenderinbjudan innan varje möte!


Ta del av handlingarna till KS och KF genom att kicka här.


Varmt välkommen!