Nyheter

Moderaterna i Österåker
2023-05-17

Sammanträdestider för M-gruppen HT 2023

Nedan kan du ta del av datum och tid för vårens M-grupper. Kallelse och dagordning mailas ut separat inför varje möte.


16/8

Tid: 19:00

Plats: föreningslokalen


4/10

Tid: 19:00

Plats: föreningslokalen


17/10 (OBS en tisdag!)

Tid: 19:00

Plats: föreningslokalen


14/11 (OBS en tisdag!)

Tid: 19:00

Plats: föreningslokalen


22/11

Tid: 19:00

Plats: föreningslokalenTa del av handlingarna till KS och KF genom att kicka här.


Varmt välkommen!