Politik

Företagande
Moderaterna

Företagande

Sverige behöver fler företag och inte färre, mer innovation och inte mindre. Därför ska en sak vara glasklar: När det kommer till försvaret av frihet och äganderätt – oavsett hur hård attacken är, oavsett vilka nya svepskäl som används, och oavsett om det är populärt eller inte: Moderaterna kommer alltid vara the last man standing. Av landets tio bästa kommuner att driva företag i leds nio av Moderaterna. Det visar att vi inte bara i ord, utan också i handling, är företagarnas parti.

Du som är företagare kommer märka skillnad med en moderatledd regering.

Sveriges välstånd bygger på ett dynamiskt och livskraftigt näringsliv. Men höga skatter, krångliga tillståndsprocesser och byråkrati sätter käppar i hjulet för innovation och tillväxt. En företagsfientlig regering har både förklarat krig mot privata välfärdsentreprenörer och den tjänstesektor som vuxit fram tack vare RUT-avdraget. Många företagare drabbas nu hårt av de rödgrönas politik med skenande elräkningar, inflation och härjande stöldligor.

Moderaterna vill bygga ett land där ett fritt näringsliv skapar ett välstånd som kommer alla till del. Där det är lätt att göra rätt – för att en tredjedel av regelkrånglet tagits bort. Där du som vill anställa har möjlighet att hitta rätt kompetens inom Sveriges gränser – men den som rekryterat utländsk spetskompetens inte behöver oroa sig för orättvisa kompetensutvisningar.

Villkoren för att starta, växa och expandera behöver vara goda för att fler ska våga lämna trygga och välbetalda jobb för att starta företag. Ska det ske måste skattesystemet bli enklare, och bolags-, kunskaps- och kapitalskatter vara konkurrenskraftiga och uppmuntra till investeringar i Sverige.

Moderaterna kommer att:

 • Ta bort en tredjedel av företagens administrationskostnader och en tredjedel av regelkrånglet

 • Kraftigt sänka anställningskostnaderna för den som anställer nyanlända och långtidsarbetslösa

 • Stärka drivkrafterna för investeringar, forskning och entreprenörskap, genom lägre skatter på företagande

 • Möjliggöra för fler företag att kunna använda sig av reglerna för personaloptioner

 • Förenkla 3:12-reglerna

 • Korta myndigheternas handläggningstider genom en bortre tidsgräns

 • Få på plats en nationell samordning över samhällets behov av antalet utbildningsplatser för att förbättra kompetensförsörjningen

 • Sätta stopp för kompetensutvisningarna

Bara Moderaterna har en politik för att skydda företagare från brott.

Företagare är många gånger måltavla för de kriminella gängens systemhotande angrepp. Det är ett grundläggande politiskt ansvar att rättsstaten finns där med sin fulla kraft när företagare blir utsatta för brott. Idag uppgår de belopp som företag lägger på att skydda sina verksamheter från kriminalitet till mycket höga summor: i praktiken tvingas man betala en extra skatt för ett skydd man borde kunna lita på att det offentliga tillhandahåller.

Sverige har blivit hårt drabbat av utländska stöldligor som plockar på sig bilar, jordbruksmaskiner och båtmotorer. Och var femte företagare som drabbats av kriminalitet överväger att lägga ner sitt företag på grund av brottsligheten.

Så här kan det inte fortsätta. Den otrygghet som idag drabbar Sveriges näringsliv är inte bara ett oacceptabelt övergrepp på den enskilde företagaren – det är ett hot mot hela landets välstånd.

Moderaterna kommer att:

 • Ta krafttag mot de utländska stöldligorna, med bl. a rejäla straffskärpningar, fler utvisningar och stora satsningar och ökade befogenheter för tullen

 • Ge Brå i uppdrag att kartlägga brott mot företag

 • Ge butiksägare rätt att bestämma vem som får vistas i butikslokalen

 • Ge företag som är engagerade i säkerhetskänslig verksamhet bättre stöd från staten att kunna möta cyberattacker, spionage och stöldförsök från främmande makt

Ett maktskifte innebär ett energipolitiskt systemskifte


De skenande elpriserna – som till stor del beror på den huvudlösa, rödgröna nedläggningspolitiken – har seglat upp som det kanske enskilt största problemet inte bara för enskilda företagare, utan för hela det svenska näringslivet. Moderaterna har samlat fyra partier för en politik som på både kort och lång sikt kan trygga elförsörjningen, ta svenska hushåll och företag genom den akuta krisen – och itu med de orättvisa skillnaderna mellan norr och syd. ‘

Moderaterna kommer att:

 • Införa ett högskostnadsskydd från den 1 e november för både hushåll och företag för att hantera den akuta prischocken.

 • Omedelbart aktivera alla tillgängliga kraftanläggningar i Sverige för att hindra strömavbrott och bredda det gröna stödet så att investeringar i energieffektiviseringar inkluderas.

 • Bevara befintlig kärnkraft och skapa trovärdiga förutsättningar för att kunna bygga ny, särskilt på de platser som idag har störst kapacitetsbrister för ett robust elsystem.

För ett starkt företagande i hela landet

För företagare och bönder på landsbygden har de senaste åtta åren gett en skral politisk skörd. Miljöpartiet utgör fortsatt det kanske största hotet mot det svenska skogsbruket och Vänsterpartiet – som nu kräver att få ingå i regeringen för att släppa fram Magdalena Andersson – är det enda partiet i Sveriges Riksdag som uttryckligen vill avskaffa äganderätten. På en sådan politik kan man vare sig bygga ett land eller ett framgångsrikt företag.

En Moderatledd regering kommer alltid stå bergfast på småföretagens sida- var man än bor.

Moderaterna kommer att:

 • Avskaffa det generella strandskyddet, öka flexibiliteten genom fler dispensskäl och stärka egendomsskyddet.

 • Låta skogsägarna bestämma över sin skog, även vad gäller bruksmetod, och på riktigt kämpa för svenska intressen i EU.

 • Stärka äganderätten i grundlagen och ha den som utgångspunkt för en ansvarsfull miljöpolitik där vi förvaltar våra naturtillgångar ansvarsfullt, men tillväxtbefrämjande.

Bifogade filer