Nyheter

Nykvarn
2022-10-04

Med kraft från Riks, Region och Kommun så gör vi det bästa för Nykvarn - Våra 5 fokusområden de kommande åren

SKOLAN I FOKUS

Vi ska ha den långsiktigt bästa skolan med en trygg och bra arbetsmiljö för pedagoger och elever. Vi ska prioritera lärotimmar framför tjänstemannatimmar- resurser till lärande framför

administration!


ARBETA PROAKTIVT FÖR PSYKISK HÄLSA

Genom att främja ökad psykisk aktivitet i alla åldrar och fortsätta samverkan mellan skola, vård och omsorg.


SMÅHUSSTADEN NYKVARN

Vi vill bevara vår lantliga miljö kring våra boenden och säkra att minst 70% av våra boendeformer ska bestå av småhus, vilket vi säkrar med tydlig samhällsplanering.


TRYGGT OCH VÄRDIGT BOENDE FÖR ÄLDRE

Med attraktiva boendeformer för våra äldre ska vi erbjuda valfrihet och utvecklingen ska ske i samråd med våra äldre.


FÖRETAGSAMHETEN SKA STÖDJAS

Vi ska vara en attraktiv kommun att driva företag och vara anställd i- Företag skapar jobb och tillväxt. Vi vill också göra det enkelt att driva företag i Nykvarn

Bifogade filer