Nyheter

Nykvarn
2022-08-26

Lär känna våra toppkandidater!

Här kan du läsa mer om nr 1-11 på på vår lista till kommunfullmäktige och se vilka som kandiderar på plats 12-21
#1 JOHAN HÄGGLÖF

MINA TVÅ VIKTIGA PUNKTER

1. Fokus på kärnverksamhet och medborgarnytta i alla beslut vi tar.

2. Vår effektivitet mäts i kommunala skatten och i takt med att vi ökar nyttan och effektiviserar ska vi kunna sänka skatten.

Yrke: Försäljningschef

Ålder: 52

Som uppvuxen i Nykvarn och med över 15 år i kommunpolitiken i Nykvarn är Johan Hägglöf en kunnig och erfaren politiker. Han har djupa rötter som Nykvarnsbo och tror på att verka lokalt med styrkan av vår politiska organisation på regions- och riksnivå. Ökat samarbetet. Att skapa förutsättningar för ett större samarbete mellan företagen och kommunen när det gäller t ex idrotts och kultur. Samarbetet syftar jag på medfinansiering och även påverkan av utformningen och användningen. Vi ska också jobba för att, tillsammans med föreningar, Nykvarns medborgare, barn och ungdomar få till bra möjligheter till spontan idrott. Både inomhus, utomhus och hallar. Vi ska även jobba för att återskapa Nykvarns ridklubb med lokal aktör. En ridklubb är en typisk verksamhet som hör hemma i vår fina naturkommun!

Vi Moderater har varit med och styrt kommunen i många år och vi är stolta över det som vi har åstadkommit, men ser att det finns mycket kvar att göra. Johan avslutar; - att få egen till en effektiv och liten förvaltning som möjligt är högt prioriterat.

Uppdrag

Deltidskommunalråd (25 %), gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige, 1: a vice ordförande i kommunstyrelsen, krisledningsnämnd, Nykvarns kommunkoncern, kommunstyrelsens arbetsutskott, ordförande kultur och fritidsutskottet samt del i näringslivsrådet.

______________________________________________________________________________________________________#2 LENA SCHULTE-AUSTUM 

MINA TVÅ VIKTIGA PUNKTER

1. Arbeta förebyggande med psykisk ohälsa bland barn och unga i skolan.

2. Skapa valfrihet och förbättrat boende för äldre samt minimera ensamheten.

• Yrke: Egenföretagare

• Ålder: 54 år

Jag är född i Småland och flyttade till Stockholm 1986 där jag utbildade mig inom konst, reklam och marknadsföring. Är gift sedan 2002, har två döttrar och två bonusbarn. Flyttade till Nykvarn 1999.

Jag har lång erfarenhet från ett antal olika områden och vill vara med och bidra till en positiv samhällsutveckling. Jag driver ett eget företag sedan snart 30 år inom marknadsföring och försäljning och är kanske mest känd för mitt långa arbete inom centrumutveckling i Södertälje där jag bland mycket annat har arrangerat festivaler och event. Stadskärneutveckling och kommersiell handel är frågor som jag brinner för. Intresset för utveckling och förbättring av samhället är viktiga delar som jag vill fortsätta att arbeta med så för fyra år sedan bestämde jag mig för att gå in i politiken.

Vid sidan av mina politiska uppdrag är jag verksamhetschef på Nyföretagarcentrum, Södertälje Nykvarn Salem där jag hjälper nystartade företag att komma igång. Ett mycket viktigt arbete eftersom Sverige behöver fler nya och innovativa företag.

Ungdomars psykiska hälsa är en fråga som engagerar mig starkt. Psykisk ohälsa ökar bland barn och ungdomar och här vill jag arbeta aktivt med att utveckla elevhälsan. Även de äldres situation vad gäller boende och ensamhet är frågor som jag upplever ett starkt engagemang till förändring.

”Jag vill ta steget in i politiken på allvar och vara med och påverka och driva viktiga frågor som exempelvis skolan, äldrevården och vårt näringsliv. Alla goda krafter behövs för att hjälpas åt att forma ett bättre samhälle som våra barn och barnbarn en dag skall ta över.”

Uppdrag

Ersättare i Nykvarnsbostäder, del i Näringslivsrådet och Ledamot i styrelsen Moderaterna Nykvarn. 

______________________________________________________________________________________________________#3 PETER OHLSSON 

MINA TVÅ VIKTIGA PUNKTER:

1.Jag vill att vi ska ha Sveriges lägsta skatt och nöjdaste medborgare.

2.Jag vill bygga ett äldreboende som vi är stolta över, fortsätta arbetet med SUMA så att våra ungdomar mår bra och utveckla fritidsmöjligheterna med en ishall, ridanläggning och motorbana.

• Yrke: Projektledare

• Ålder: 50

Jag är glad att ha förmånen att arbeta tillsammans med våra kunniga och drivna medarbetare inom Kommunen med fokus på att skapa mesta möjliga nytta för oss som bor i Nykvarn, ett arbete som till stor del bedrivits i kriser som avlöst varandra.

Jag brinner för att skapa engagemang och tillsammans ska vi hjälpa unga som gamla. Jobba för att alla ska må bra, både i kropp och knopp och att våra äldre ska få en ännu bättre vardag. Stort fokus ska läggas på våra viktigaste verksamheter inom vård- och omsorg, skola, bibliotek samt kultur och fritid.

Administration och regler behöver bli effektivare och förenklas så att mer resurser kan läggas på oss som bor i Nykvarn. Det är möjligt genom att vi påverkar på alla nivåer i region och riksdag. Vi ger 300 procent för oss som bor i Nykvarn.

Återfinns även på #4 i Regionsfullmäktigelistan där jag hoppas lyfta viktiga frågor för Nykvarn t.ex. att vi får behålla vår vårdcentral och att vi behöver fler busslinjer.

Uppdrag:

Ordförande Vård och Omsorg, ledamot Kommunfullmäktige och ersättare i SYVAB

________________________________________________________________________________________________________________#4 BRITT-MARIE ELLIS NYGREN

MINA TVÅ VIKTIGA PUNKTER

1. Fortsätta att jobba för ett tryggt Nykvarn, där alla får tillgång till såväl föreningsliv, värdefull fritid och skola/arbete.

2. Nykvarn ska ha plats för allas nästa boende. Kommunen ska växa i en balanserad takt så att infrastruktur och ekonomiska satsningar är i balans, där medborgarnas intresse och påverkan har stor betydelse oavsett ålder.

Yrke: Egenföretagare

Ålder: 63

Britt-Marie är en erfaren politiker och började arbeta aktivt i Moderaterna när hon flyttade till Nykvarn strax efter valet då Nykvarn skiljde sig från Södertälje, då det kändes både spännande och utvecklande med en ny kommun. 

Britt-Marie brinner för engagemang i de flesta frågor som rör medmänniskor, vårt sätt att leva och verka såväl i vardag som i yrkesliv. Med de möjligheter och utmaningar det för med sig för oss alla att kunna påverka sin situation och alla de val man ställs inför, värna om demokrati och jämställdhet i det lilla och det stora. Värna om och hjälpa de svaga och utsatta i vårt samhälle, våga stå upp för allas lika rätt med en stor portion ödmjukhet till livet.

Hon har jobbat drygt 30 år med rådgivning inom försäkringar för företag, fastigheter och entreprenader men har pensionerat mig i förtid och driver eget bolag med konsultverksamhet. Friluftsliv, jakt, fiske, skytte och ridning är några av intressena, men föreningsliv och ideellt engagemang har också sin självklara plats genom ett antal styrelseuppdrag bl.a. som ordförande för hembygdsföreningen.

”Jag är intresserad av det mesta inom politiken, allt rör ju oss människor och det samhälle vi lever och verkar i”.

Samhällsbyggnadsfrågor med exploateringar, trafik och miljö ligger mig extra varmt om hjärtat.

Jag vill fortsätta att jobba för ett tryggt Nykvarn, där alla får tillgång till såväl föreningsliv, värdefull fritid och skola/arbete. Nykvarn ska ha plats för allas nästa boende. Kommunen ska växa i en balanserad takt så att infrastruktur och ekonomiska satsningar är i balans, där medborgarnas intresse och påverkan har stor betydelse oavsett ålder. Vår fantastiska miljö med närheten till storstaden gör oss unika. Moderat demokrati bjuder in alla både lokalt men ger oss också stor möjlighet att påverka regionalt och i riksdagen!

Uppdrag

Ersättare i regionfullmäktige, ersättare i seniorvårdsberedningen, ombud i Mälardalens vattenvårdsförbund, ledamot i kommunstyrelsen, personlig ersättare för 1:a vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, Ledamot i kommunfullmäktige och 1:e vice ordförande i bygg & miljönämnden.

______________________________________________________________________________________________________#5 CENNETH ÅLUND

MINA TVÅ VIKTIGA PUNKTER

1. Hållbar ekonomisk utveckling av kommunen när vi växer.

2. Fokus på kärnverksamheten. Skolan har stor del av hur väl barnen utvecklas i vuxenlivet.

Yrke: Generalsekreterare

Ålder: 57

Jag brinner för att fortsätta utveckla Nykvarn på ett hållbart sätt, både ekonomiskt, personellt och miljömässigt, till gagn för dagens Nykvarnsbor men också framtidens Nykvarnsbor. Det innebär att ekonomin måste hänga ihop, personerna ska orka med arbetet, både ideellt och arvoderat, samt att miljön ska skyddas men inte arkiveras. Nykvarn kommer att växa på grund av sitt läge och miljö, så NIMBY-tänk och liknande, är inte aktuellt. Är man emot utveckling får man flytta till en impopulär ort.

Jag är nu KFO i Nykvarn, sedan 2014 ledamot för M i KS och KF i Nykvarn, intressanta uppdrag i en framåt kommun. Det känns lite som att bjuda igen för det orten gett mig sedan jag flyttade hit, en samhällelig värnplikt helt enkelt. Civilekonom och jobbar som generalsekreterare i Svenska Bågskytteförbundet. Egna landslagsmeriter men numera motionär, aktiv ideellt i bågskytteföreningar, KFO i Nykvarn 2018-2022, ordförande i EU Leader Södermanland. Civilt tre barn, Simon 24, Malte 20 och Vilmer 17, särbo med Kaarina, världsmästarinna i bågskytte. Driver ett mindre AB inom redovisning.

Uppdrag

Ordförande KF i Nykvarn sedan 2018.

______________________________________________________________________________________________________#6 LEMBIT VILIDU

MINA TVÅ VIKTIGA PUNKTER

1. Sveriges bästa skola

2. Trygghet inom alla områden i Nykvarn

Yrke: Polis

Ålder: 68

Jag flyttade till Nykvarn 1988 och sett Nykvarns utveckling till egen kommun på ett bra sätt. Jag vill att barn och ungdomar skall erbjudas en bra start in i vuxenlivet via bra förskolor och skolor. Jag vill att äldrevården skall vara av högsta kvalité, samt att vi har ett anpassat och flexibelt boende för seniorer. Ett tryggt åldrande. Jag vill känna trygghet i att åldras. 

Förvärvsarbetar. Gift. Stort intresse för natur. Stort intresse för veteranbilar. Lembit ställer alltid upp och alltid gör tillvaron trevlig. Är det någon som gillar att prata politik så är det han.

Uppdrag

Vice ordförande i utbildningsnämnden. Ledamot i Kommunfullmäktige. Ersättare i Södertörns brandförsvarförbund.

______________________________________________________________________________________________________


#7 ERIKA BOSTRÖM

MINA TVÅ VIKTIGA PUNKTER

 1 Skolan i fokus- Vi ska ha en trygg och bra arbetsmiljö för både pedagoger och elever och attrahera och behålla engagerad och kompetent personal. Resurser till lärande framför administration!

2 Kommunikationer och infrastruktur för boende i utkanten av kommunen- För att kunna fortsätta växa enligt vår vision med “Småhusstaden” så att det görs möjligt att få ihop livet med den lantliga livskvalitet som Nykvarn erbjuder samtidigt som man ska kunna resa smidigt till sin arbetsplats och barnen på ett tryggt och smidigt sätt till sin skola och aktiviteter.

Yrke: Marknadschef

Ålder: 43

Nykvarnsbo sedan 2018 som bor i Nygårds backar tilllsammans med sambo och våra tre barn som är 4 år (tvillingar) och 6 år. Brinner lite extra för frågor som rör just skolan men även förbättrade kommunikationer för boende i utkanten av kommunen, så att man smidigare kan få ihop logistiken med arbete, skola och fritidsaktiviter. En av de frågor jag konkret driver är skolskjuts från Taxinge-Nygård till Furuborgskolan.

På fritiden tränar jag gärna på CrossFit Nykvarn eller kör travhäst hos en av våra duktiga travtränare i kommunen när jag har tid.

Uppdrag

Ledamot i Styrelsen, Moderaterna i Nykvarn samt Val- & Kampanjledare.

___________________________________________________________________________________________________________#8 PETER PALMÉR

MINA TVÅ VIKTIGA PUNKTER

1. Kontinuerligt förbättringsarbete där alla våra skickliga tjänstemän strävar efter maximal medborgarnytta

2. Världens bästa skola genom att fokusera på eleverna och ge pedagogerna förutsättningar för att lyckas

Yrke: Ingenjör

Ålder: 58

Nykvarnsbo sedan 2003, gift med Claudia från Argentina och två söner, 21 och 18 år. Trivs bra i vår fina naturkommun. Peter är en erfaren och driven person med stark tro på att allt kan förbättras och att individer kan motiveras till att åstadkomma mycket mer, varje dag genom att respektera och utmana dem utifrån där de står idag. Utgå från fakta, eller åtminstone från det vi vet, innan vi tar nästa steg. Genom systematiska experiment kan man snabbt lära sig vad som fungerar och inte fungerar. Förutom förbättringsarbete fokuserar Peter gärna på kulturbyggande, relationsbyggande och värdegrunder.

Politiskt ligger huvudintresset på utbildning och skola samt en ordnad utveckling av kommunen med en ordnad ekonomi som baseras på ständiga förbättringar. Jag vill verka för ökad invånarnytta, det innebär att vi hela tiden utmanar vårt sätt att göra saker i kommunen genom att systematiskt jobba smartare och smartare.

Förskolan och skolan är centrala i kommunens utveckling och därför fokuserar vi starkt på att förbättra en redan utmärkt verksamhet tillsammans med elever och föräldrar. Vi säkrar bra kommunikation med medborgarna lokalt och utnyttjar styrkan av vår politiska organisation på regions- och riksnivå.

Uppdrag

Ersättare i kommunfullmäktige och utbildningsnämnden. Ordförande i Moderaterna. 

______________________________________________________________________________________________________#9 MIKAEL ÅKERLUND

MINA TVÅ VIKTIGA PUNKTER

1. Alla har rätt att känna sig trygg i Nykvarn. Trygg skola, trygg utemiljö och trygg ålderdom. 

2.Fler ska få möjlighet att förverkliga sin villadröm i vår fina småstadskommun.

Yrke: Driftchef

Ålder: 41

Jag är en glad Nykvarnsbo bosatt i Vidbynäs. Till vardags är jag driftchef och jobbar med företagsbevakning. Jag gillar att umgås med vänner, gärna över en god middag. annars uppskattar jag friluftslivet, där jakt och fiske gärna får ingå. När jag haft tid över har jag jobbat en del med husbyggen och ombyggnad. En golfrunda hinner jag med ibland.

Jag engagerade mig politiskt för att fortsätta jobba för att Nykvarn ska vara en trygg och bra kommun för alla åldrar och att vi ska kunna jobba vidare med fördelningen 70% villor och 30% lägenheter. 

Uppdrag

Styrelseledamot i Moderaterna där han är medlemsansvarig

______________________________________________________________________________________________________#10 EFFE ÖSTMAN

MINA TVÅ VIKTIGA PUNKTER


1.Ett bra företagsklimat är nyckeln till att kunna finansiera en god välfärd till alla.

2.Ny avfart efter gamla Strängnäsvägen för att minska den tunga trafik som går där.

Yrke: Överstelöjtnant

Ålder: 78

Tillhört Moderaterna i Nykvarn sedan vi blev egen kommun 1/1 1999 och har varit med om den fantastiska utvecklingen kommunen haft. Min förhoppning är att kunna

fortsätta och skapa förutsättningar för Dig och Dina närmaste i vår fina och vackra miljö. Jag tror på Nykvarn och dess framtid. Vi ska tillsammans skapa den kommun

som vi ville ha när vi delade oss och blev självständiga. Jag hoppas att ni vill dela den framtidstro som jag själv besitter.Ett bra företagsklimat är mycket viktigt. Att skapa fler arbetstillfällen är nyckeln till att kunna finansiera en god välfärd till alla. Det ger flera arbetstillfällen och möjlighet till ökat befolkningsunderlag. Kommunen ska också ge god service till företagarna. Självklart ligger kärnverksamheterna (skolan, vård och omsorgen) i min intressebild. Av enskilda områden ligger nog ny avfart efter gamla Strängnäsvägen mig närmast.

Den tunga trafik som går där - till och från Weidekke, Svevia och Pålplintar - utgör en stor belastning för de som bor utefter denna väg, bl a i Taxinge men även i Strängnäs kommun.

Politiska intresseområden: Ekonomiska frågor, medverka i utvecklingen av Nykvarns kommuns tillväxt (bygga och bo, näringslivsutveckling), Sveriges bästa skola infrastrukturfrågor och en god äldrepolitik. Har varit Kommunfullmäktiges ordförande i Nykvarn t o m 2018

Uppdrag

Ordinarie ledamot i KF, ersättare i KS, ledamot i digitaliseringsutskottet, ordförande i arvodesberedningen

______________________________________________________________________


#11 BENGT JOHANSSON

MINA TVÅ VIKTIGA PUNKTER:

1.Nykvarn ska vara en attraktiv kommun att bo och leva i!

2.Varje skattekrona ska användas till största medborgarnytta!

Yrke: Egenföretagare, affärskonsult

Ålder: 74

Jag flyttade till Nykvarn med min familj för 45 år sedan och här har våra tre barn vuxit upp. När de nu bildat egna familjer har de återvänt till vår trygga kommun. Jag brinner för att Nykvarn ska vara en attraktiv kommun att bo och leva i för alla åldrar och där varje skattekrona används för största möjliga medborgarnytta. En av mina övergripande hjärtefrågor är bidra till en sund och hälsosam miljö för alla Nykvarnsbor och företag. Det innebär tex att utveckla attraktiva boenden, att tillskapa områden med möjlighet till aktiviteter för alla åldrar, att kvaliteten på skola, vård och omsorg är hög. Detta i en väl avvägd balans mellan kommunala och privata aktörer.

Uppdrag

Ers KF, v ordf Nybo, ers Överförmyndare, ers Vård o Omsorgsnämnden 

______________________________________________________________________________________________________


PLATS 12: Robert Nellsten,37, Säkerhetstjänst, Nykvarn

PLATS 13: Niklas Rehn, 39, Byggnadsinspektör, Nykvarn

PLATS 14: Ludwig Almqvist, 34, Byggkonsult, Nykvarn

PLATS 15: Roger Strandberg, 50, Service Delivery Manager, Nykvarn

PLATS 16: Jonas Tygesén, 36, Egenföretagare, Nykvarn

PLATS 17: Sirkka Karlsson, 63, Egenföretagare, Nykvarn

PLATS 18: Johan Hornfelt, 62, Egenföretagare, Nykvarn

PLATS 19: Sylvia Öhrn Andersson, 73, fd Assistent, Nykvarn

PLATS 20: Anders Jönsson, 49, Poliskommisarie, Nykvarn

PLATS 21: Rolf Pettersson, 63, Försäljning, Nykvarn