Nyheter

Nykvarn
2022-09-02

Det ska vara tryggt att åldras i Nykvarn!

Vi kommer driva framtagande av en ny översiktsplan för Nykvarn tillsammans med boende i vår kommun där:VI SKA:

💙 Ha ett tryggt och värdigt boende för äldre med större valfrihet.

💙 Lyssna, och ha en dialog, med våra äldre om vad de vill ha.

💙 Ha tydliga alternativ för växelboende genom livets olika faser.

💙 Underlätta för exploatörer att etablera sig i Nykvarn, tex Bovieran.

💙Säkra att ett nytt särskilt äldreboende blir enligt nya behov.

💙Driva ökad valfrihet och vara flexibla med vård i hemmet och liknande.

💙 Fokusera på ett bra framtida Nykvarn med 70% småhus och 30% lägenheter.