Nyheter

Nykvarn
2022-09-07

Älgbostad- Vi vill bygga en välmående- och rekreationsarena för framtiden!

”Vi vill ge Nykvarnsborna något efter pandemin och röran i centrum” säger Johan Hägglöf,kommunalråd för (M) och förstanamn på kommunvalslistan. Lena Schulte-Austum, andranamn på kommunvalslistan understryker betydelsen av att jobba proaktivt med psykisk hälsa: "Vi måste utnyttja de förutsättningar vår fina kommun har för detta viktiga område". Nu har vi en ypperlig chans att stötta några eldsjälar som både har kompetens och brinner för frågan. Vi ska underlätta för dem att lyckas och vi är övertygade att många Nykvarnsbor är beredda att lägga ett par dagsverken för att detta ska lyckas. Från kommunen ska vi stötta med en kapabel projektledare och tydligt stöd till teamet.

En av våra punkter för kommande mandatperiod är att fokusera psykisk hälsa, berättar Lena. Vi ska fortsätta driva SUMA-projektet men måste jobba ännu mer proaktivt i skolan för att undvika frånvaro och utanförskap och framförallt ska vi ha ett fungerande system för att proaktivt förebygga ochhantera problem. ”Detta förslag är ypperligt för detta och skulle kunna ses som Nykvarns gemensamma vardagsrum”, avslutar Lena.


Christine Erixon och Katrin Nyman berättar om sina idéer för intresserade Moderater på söndagens medlemsmöte. ”Det skulle kunna bli som Torekällberget var för mig som liten”

utbrast en av åhörarna.


Christine Erixon, en av initiativtagarna berättar att de, med anledning av den psykiska ohälsan som bara ökar och ökar bland våra yngre och äldre barn, vill vi komma med ett

förslag till lösning. Något måste göras HÄR och NU, säger hon. Väntar vi med att ta tag i problemen är risken stor att många barn och ungdomar kommer på glid och hamnar i

utanförskap eller inom sjukvården, som inte har kapacitet att hjälpa i många fall. Skolan har ej heller resurser så att det räcker till att stötta elever som är: hemmasittare samt barn med

diagnoser -som också har ökat. Christine Erixon, Katrin Nyman, Liselott Larsson och Gunilla Lindblad har följande förslag tillåtgärder:


1. Att rusta upp Älgbostad med intilliggande byggnader till en djurfritidsgård, exempel

4 - H gård som även kan inrymma en naturskola samt odling och fiske m.m.

2. Ett utegym (för alla åldrar).

3. Naturhinderbana i skogen.

4. Äventyrsbana i träden.

5. Naturslingor i Jägarskogen.

6. Bygga kojor, m.m m.m.

Mål: Att öka intresse för djur och natur samt odling och fiske.


Då vi vet att djur och natur har en stimulerande och läkande effekt på barn och ungdom är det värt att satsa på det. Barn och ungdomar behöver dessutom komma ut och röra på sig

mycket mera. Vi behöver också skapa ett intresse för de som inte gillar fotboll och hockey med flera. Vi vet också av våra egna erfarenheter att detta kan rädda många barn som

dessutom kommer att kosta en förmögenhet för samhället om vi inte agerar nu tillsammans.


Målgrupper: Förskola, skola, fritids, socialtjänsten, LSS samt även pensionärer och allmänheten.


Älgbostad: med sina byggnader, mark, närhet till vatten och läget har en potential för hela Nykvarns kommun.

Det finns även möjlighet att samarbeta med Bysta gård som är ett jättebra komplement till Älgbostad.


Uppstart:

Igångsättning av initiativtagarna tillsammans med Nykvarns Kommun (utbildning och vård och omsorg)

Ekonomi och finansiering kan komma från Nykvarns Kommun men även bidrag från LeaderSörmland, EU, socialstyrelsen, sponsorer, lokala företagare och fonder

Detta är en så viktig fråga att vi vill starta den så snart som möjligt avslutar Johan Hägglöf.


Initiativtagare är:

Christine Erixon, fritidspedagog, Blåstjärna mm (numera pensionär) med lång erfarenhet av

föreslaget projekt. Arbetat på Ronnaskolan m. fl. Med bland annat barn med speciella

behov, djur och natur, odling och fiske med mera.


Liselott Larsson, operationsundersköterska. Arbetar på fritiden som god man med personer

som har olika diagnoser. Har även stor erfarenhet av barn med diagnoser.


Gunilla Lindblad, f.d egenföretagare, numera pensionär. Hon har erfarenheter av psykisk ohälsa.


Katrin Nyman, Yogalärare, hästinstruktör och har Stora Bysta gård. Har ett stort intresse till att samarbeta.