Politik

Norrtälje - en skärgårdskommun

Norrtälje - en skärgårdskommun

Norrtälje är en kommun med drygt 11 500 öar och skärgården ger möjlighet till många fina naturupplevelser både för våra kommuninvånare, fritidsboende och besökare. Flera av de största öarna har antingen broförbindelse eller bilfärja men det finns också bebodda öar utan biltrafik, till vissa av de sistnämnde går passbåtar.

För att göra det enklare att bo i skärgården vill Moderaterna att SL-bussarna och båtarnas tidscheman synkas på ett bättre sätt för att undvika onödiga väntetider.

En av realiteterna med att bo på en ö utan en fast landförbindelse är att det måste finnas fungerande färjor som gör det möjligt att transportera sig till och från ön när det behövs. Idag går trafiken en gång i halvtimmen som oftast och på natten går den inte alls.

På en ö är det inte alltid lika enkelt som på fastlandet att hantera sitt avfall med största möjliga miljöhänsyn. Att behöva lämna ön och åka ända till Norrtälje för att kunna slänga grovsopor eller ens miljösortera är inte särskilt effektivt ur vare sig miljö- eller tidsperspektiv. Vi vill därför verka för att den årliga hämtningen av grovsopor återinförs samt att en miljöstation upprättas på Blidö.

Vi vill verka för:

·        bättre samordning av bussars och båtars turlistor

·        utökad service vid kommunens replipunkter med vänthus, tillgång till toaletter samt parkeringsmöjligheter

·        att underlätta för skärgårdsföretag att förlänga sommarsäsongen genom en kommunövergripande turistinformation och samarbete med besöksnäringen när det gäller exempelvis gästhamnar och skärgårdskrogar

·        att den årliga grovsopshämtningen med båt från öar utan landförbindelse återinförs

·        att värna fiskebeståndet med utökad jakt på sälar och skarvar

·        ett stopp för den storskaliga bottentrålningen samt att se över var och hur mycket som får fiskas särskilt under fiskens lekperiod

Bifogade filer