Politik

Landsbygd

Landsbygd

Moderaterna vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.

Alla som bor i Norrtälje kommun ska vara med och bygga kommunens tillväxt. Det kräver att det finns goda förutsättningar att bo och verka i både stad och landsbygd. Oavsett var man bor ska barnen ha en skola att gå i, snöröjningen måste fungera och det ska finnas ett servicecenter som svarar när man ringer. Det måste även finnas bra förutsättningar att driva företag inom jordbruk och skogsbruk. 

För Moderaterna är det helt centralt att Norrtälje kommuns utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter ska tas tillvara i hela kommunen – att människor och företag ges möjligheter att växa och utvecklas oavsett var de bor eller verkar. Därför behöver vi satsa på att göra det enklare att bo och verka i landsbygd.

Säkra förutsättningar för hemarbete i hela kommunen

Många yrkesgrupper har tidigare närmast varit tvingade till att leva i storstad för att jobben bara finns där. Men nu när arbetsmarknaden förändras efter pandemin öppnas nya möjligheter. Moderaterna vill göra det möjliggöra hemarbete i hela kommunen. Här behöver politiken säkra att förutsättningarna finns, exempelvis vad gäller bredbandsutbyggnad, tillgången till el och bättre mobiltäckning.

Vi vill:

·        säkerställa bredbandsutbyggnaden i hela kommunen

·        säkerställa tillgängligheten av den kommunala servicen i kommunens samtliga delar

Skogs- och jordbruk

Skogs- och jordbruket är två av de största näringarna i Norrtälje kommun. Dessa är idag på många sätt utsatta, framför allt genom lagar och i vissa fall av sabotörer. Vi vill värna dessa företagare genom att verka för bland annat regelförenklingar och höjda straff för sabotörer. Vi vill också göra det svårare att nyckelbiotopmärka skog.

Hästnäring

Moderaterna värnar både hästnäringen och hästsporten som bidrar med allt från jobb till positiva hälsoeffekter och en givande fritidssysselsättning för såväl vuxna som barn.

Vi jobbar för:

·        att göra det enkelt att starta och driva företag – det förbättrar villkoren för företagande även inom hästnäringen

·        att fortsätt satsningen på Idrottslyftet som stärker barn- och ungdomsidrott, där hästsporten är av stor vikt

Vi vill:

·        ta tillvara hästsektorn och verka för en jämställd tilldelning av resurser till både flickors och pojkars idrottsverksamhet

·        värna ridningens viktiga roll som Sveriges största handikappidrott

·        se till att hästsektorn förblir en naturlig del av utvecklingen av landsbygden

·        att Norrtälje kommun ska vara en stark röst för ett bra djurskydd i hela landet

·        färdigställa planerna för ett ridhus på Björnö

·        inrätta ett särskilt landsbygdsstöd

Bifogade filer