Politik

Jakt och viltvård

Jakt och viltvård

Låt jägare sälja vildsvinskött direkt till konsumenter

Vildsvinsstammen har vuxit explosionsartat de senaste 20 åren. Det orsakar problem för många lantbrukare som får sina jordbruksgrödor förstörda när vildsvinen bökar efter föda. Även på privata tomter är det ett problem där trädgårdar helt förstörs av vildsvin. För att öka incitamenten att jaga vildsvin vill vi göra det möjligt för jägare att sälja vildsvinskött direkt till konsument, förutsättsatt att ett trikinprov tas först.

Moderaternas förslag:

·        Låt jägare sälja vildsvinskött direkt till konsumenter, efter avklarat trikinprov.

·        Fortsätta med vildsvinshelgen i samarbete med ideella krafter.

Höjd lön till eftersöksjägare

Viltolyckorna i Sverige ökar. Tack vare jägarnas insatser vid trafikeftersök förkortas många djurs lidande. Det här är en samhällsuppgift som jägarna skött på ett bra sätt under lång tid. Jägarna ställer upp dygnet runt årets alla dagar. Vi anser att de ersättningar som kommer jägarna tillgodo för detta är för låga och bör höjas.

Moderaternas förslag:

·        Höj ersättningen till eftersöksjägare.

Bifogade filer