Politik

Gymnasieskola

Gymnasieskola

Gymnasiet ska förbereda för vidare studier eller arbete. Gymnasiet lägger förutsättningarna för unga människors möjligheter att nå sina livsmål.

Gymnasiet är en frivillig skolform där ansvar och skyldigheter ska vara tydliga för elever, föräldrar och skolpersonal. Lugn och arbetsro ska råda. Vi vill se en mer flexibel utbildningstid med möjlighet till en snabbare övergång till högskola och arbetsliv.

Gymnasieprogram som formas efter kommunens förutsättningar

Norrtälje kommun har en stark entreprenörsanda. Alla elever på gymnasiet ska erbjudas möjlighet att starta företag via Ung Företagsamhet. Det gör vi genom ett gott samarbete mellan skola och näringsliv.

För att erbjuda det som efterfrågas av arbetsmarknad och ungdomar är det viktigt att ständigt se över programutbud, inriktningar och profiler som finns på Rodengymnasiet. Vår ambition är alltid att kommunens ungdomar ska erbjudas spetsutbildningar i toppkvalitet.

Vi vill:

·        värna det fria skolvalet

·        öka möjligheterna för fristående utförare att etablera sig i kommunen

·        att programutbudet på Rodengymnasiet kontinuerligt ses över i samverkan med studievägledningen för att erbjuda utbildningar som faktiskt efterfrågas

·        att högpresterande elever ska stimuleras till nya utmaningar genom samarbete med högskola och forskningscentra

·        erbjuda Ung Företagsamhet till samtliga elever

·        öka andelen behöriga lärare.

Bifogade filer