Politik

Civilsamhälle

Civilsamhälle

Civilsamhället består av föreningar och privatpersoner som arbetar för att göra samhället bättre. Moderaterna vill förbättra möjligheterna för det civila samhället och se till att politiken inte begränsar eller detaljstyr.

Civilsamhället gör Norrtälje kommuns lokala demokrati starkare. Ideella föreningar, frivilliga grupperingar och näringslivet gör stora insatser för vår demokrati och för sammanhållningen i samhället. Den som engagerar sig i en ideell förening lär sig att samarbeta med andra och hur demokratiska spelregler fungerar.

I Norrtälje kommun finns många föreningar som gör stora insatser för integrationen, exempelvis genom att lära ut svenska, erbjuda läxhjälp eller lära ut den lokal historia. Vi har många idrottsföreningar som aktiverar såväl unga som vuxna i fysisk aktivitet och föreningsdemokrati. Föräldrar och föreningar engagerar sig i nattvandringar och trygghetsvandringar. Kyrkor, trossamfund och andra organisationer erbjuder mat och sängplatser. Det här är viktiga verksamheter som politiken behöver stötta. Men det är inte, och ska inte vara, politikens uppgift att styra deras verksamhet.

Moderaterna vill:

·        fortsätta stödja Norrtäljes föreningar ekonomiskt, men skärpa kontrollen av vad pengarna används till

·        förebygga slöseri med skattepengar i ideella organisationer

Kontrollen över kommunala bidrag till civilsamhället måste öka

Civilsamhället fungerar på grund av privatpersoners frivilliga engagemang. Ideella föreningar och andra delar av civilsamhället är ofta beroende av bidrag för att kunna finansiera sina verksamheter. Det kan handla om finansiering av lokalhyra, hyra av idrottshallar och kostnader för föreningars administration.

De kommunala bidragen till ideella föreningar är viktiga. Men kommunen behöver ha bättre koll på vad pengarna används till. Moderaterna vill göra kraven för att få bidrag tydligare.

På senare år har det kommit allvarliga uppgifter om att skattepengar betalas ut till organisationer som är odemokratiska. Moderaterna vill säkerställa att offentliga bidrag inte delas ut till verksamheter som riskerar att främja eller stödja radikalisering, hedersförtryck eller våldsbejakande extremism. För att säkerställa att det aldrig händer i Norrtälje kommun vill vi öka kontrollerna av var och till vad bidragen används.

Moderaternas förslag:

·        Kommunen ska fortsatt stödja det civila samhället genom offentliga bidrag.

·        Ideella organisationer måste noggrannare redovisa vad pengarna går till för att förebygga slöseri med skattepengar.

Bifogade filer