Politik

Blidö och Yxlan

Blidö och Yxlan

Blidö och Yxlan är två av de viktigaste öarna i vår kommun. Tack vare ö-invånarnas starka entreprenörsanda finns här en stor utvecklingspotential som vi vill ta vara på.

En av realiteterna med att bo på en ö utan en fast landförbindelse är att det måste finnas fungerande färjor som gör det möjligt att ta sig till och från ön när det behövs. Idag går färjorna som oftast en gång i halvtimmen och på natten går de inte alls.

Vi vill därför att det ska bli möjligt att mellan 02.30 och 04.00 ska gå att via kallelse åka till och från fastlandet. Vi vill även utöka bussturerna så att det blir lättare att på kvällen ta sig till och från öarna – särskilt för de som inte har bil.

Vi vill verka för:

·        extra färjeturer till och från Yxlan-Blidö genom kallelse mellan kl. 02.30-04.00

·        utökade bussturer kvällar och helger till Yxlan-Blidö så att det bli lättare att välja buss framför bil

·        båtturer även kvällstid under helger så att öborna får bättre möjligheter att komma hem

·        att det på Blidö/Furusund ska finnas tillgång till miljöstation

Bifogade filer