Nyheter

Stockholms Län
2023-05-02

Kom till Seniordagen i Kungsträdgården, den 9 maj och lyssna på äldreminister Anna Tenje.

Tid: 12.00-12.30

Plats: Kungsträdgården

Kom till Kungsträdgården och lyssna till vår Äldreminister Anna Tenje,

som kl. 12.00-12.30 kommer att utveckla sin syn på förutsättningarna

för våra seniora och äldre medborgare.                                                                          

Anna Tenje har bl a en bakgrund som kommunalråd i Växjö och har suttit i partistyrelsen sedan 2015.

Med utgångspunkt i att seniorer är en heterogen grupp med olika förutsättningar, villkor men,

även skilda intressen och önskemål kommer vi kunna höra hur vår Äldreminister resonerar

kring frågor som:

  • åldersdiskriminering 
  • ofrivillig ensamhet
  • vård och omsorg i boendet
  • kompetensförsörjningen i äldreomsorgen 
  • medicinska vården i samarbete med kommunen
  • trygghetsbrottsligheten
  • den snabba digitaliseringen 

Varmt välkommen!