Nyheter

Stockholms Län
2024-03-12

Stockholmarnas förtroende för kollektivtrafiken störtdyker

Enligt en ny mätning genomförd av Novus störtdyker förtroendet för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Allt färre boende i Stockholms län tycker att kollektivtrafiken fungerar bra. Mätningen, som är beställd av Moderaterna i Stockholms stad och län visar att andelen som tycker att kollektivtrafiken i Stockholm fungerar bra har minskat med hela tio procentenheter mellan maj 2023 och december 2023. Det är en signifikant minskning.


Stockholms stad anser 34 procent att kollektivtrafiken fungerar bra i december 2023, mot 44 procent ett halvår tidigare. Samtidigt anser var tredje person, 27 procent, inte att kollektivtrafiken fungerar bra. 

Stockholms län (Stockholms län exklusive Stockholms kommun) anser endast 22 procent att kollektivtrafiken fungerar bra jämfört med 30 procent ett halvår tidigare. Fler än 4 av 10 personer (42 procent) i Stockholms län tycker att kollektivtrafiken i Stockholm fungerar dåligt.

Trots alla vallöften om mer, bättre och billigare har kollektivtrafiken bara blivit mindre, sämre och dyrare. Sedan valet 2022 har regionstyret i form av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet genomfört en historisk neddragning på kollektivtrafiken i Stockholms län med 20 nedlagda busslinjer och indragen trafik på ett sjuttiotal busslinjer. I spårtrafiken väntas lika stora nedskärningar. Förändringar som påverkar tusentals resenärer varje dag i Stockholms län och som nu ger uttryck även i människors åsikter om kollektivtrafiken. 

Moderaterna kräver ett omedelbart stopp för nedskärningspolitiken.


Läs mer här: https://www.expressen.se/debatt/en-levande-stad-dodas–av-vansterns-forbud/


Se bifogad fil ->