Politik

Våldsbejakande extremism
Moderaterna

Våldsbejakande extremism

Vi behöver rusta upp demokratin när grupper angriper den med hot och medvåld. Det handlar både om att skydda de enskilda människor som blir angripna, och att skydda alla andra. 

Enligt Säpo har antalet personer i de våldsbejakande extremistiska miljöerna i Sverige under senare år ökat från hundratals till tusentals. Särskilt finns det tre tongivande miljöer: våldsbejakande islamistiska extremister, nynazistisk vit makt-miljö och autonom vänster. 

Förbjud deltagande i våldsbejakande organisationer

Moderaterna har sedan flera år drivit ett förbud mot deltagande i alla typer av våldsbejakande organisationer. Den grundlagsskyddade rätten att hysa och ge uttryck för extrema och odemokratiska åsikter måste vi värna. Men däremot ska bli straffbart att aktivt delta i extremistiska organisationer eller grupperingar som begår allvarliga brott.

Regeringen har ett pågående lagstiftningsarbete som sannolikt gör att deltagande i våldsbejakande högerextrema organisationer och terrorgrupperingar kommer att bli kriminaliserade. Det är i grunden bra. Däremot kommer det vara fritt fram att delta i våldsbejakande vänsterextrema organisationer.

För Moderaterna är det en självklarhet att alla organisationer som utgör ett hot mot demokratin ska behandlas på samma sätt – oavsett vilken ideologi eller vilka politiska mål som är styrande för gruppens agerande. Därför kräver vi att det bli straffbart att delta också i våldsbejakande vänsterextrema organisationer. 

Moderaternas förslag:

  • Förbjud deltagande i våldsbejakande organisationer. Till skillnad från regeringen vill Moderaterna även förbjuda deltagande i våldsbejakande vänsterextrema organisationer.

Krafttag mot våldsbejakande extremism i civilsamhället

Ungdomsorganisationer, trossamfund och folkbildningen har haft problem med våldsbejakande extremism och idéströmningar som syftar till att undergräva det demokratiska samhället. Bidrag missbrukas och kontrollen och tillsynen är i många fall bristfällig. 

Moderaterna vill se en översyn av utbetalningssystemen till civilsamhällets organisationer och ge en extern aktör i uppdrag att omfattande extern granskning av studieförbunden, där problemen med ekonomiska oegentligheter och bristande demokratisk förankring visat sig extra stora. 

Moderaternas förslag:

  • Se över utbetalningarna till ideella organisationer och ge en extern aktör i uppdrag att genomföra en omfattande extern granskning av studieförbunden, där oegentligheter och demokratiproblem visat sig.

Bifogade filer