Politik

Skärpta straff
Moderaterna

Skärpta straff

Moderaterna föreslår skärpta straff. Syftet är att minska brottsligheten och ge brottsoffren upprättelse. Sverige behöver en tuffare kriminalpolitik som sätter brottsoffrets intressen i fokus.

Straffen ska spegla brottets allvar. Det är viktigt för att sätta brottsoffret i centrum och för att återupprätta allmänhetens förtroenden för rättssystemet. Därför vill Moderaterna skärpa straffen, avskaffa mängdrabatten och ungdomsrabatten och utvisa utländska medborgare som begår brott som leder till fängelse. 

Skärpta straff leder till minskad brottslighet

Skärpta straff har klara fördelar. Den som sitter i fängelse kan inte begå nya brott, och på så sätt minskar brottsligheten när fler får avtjänar längre fängelsestraff. Ett relativt litet antal personer begår nämligen de flesta allvarliga brotten i Sverige. När dessa blir dömda till fängelsestraff sker en så kallad inkapaciteringseffekt: Personerna kan helt enkelt inte begå nya brott under tiden de sitter inlåsta. Genom att skärpa straffen skyddar vi effektivt människor från att behöva bli utsatta för brott. Därför vill Moderaterna särskilt skärpa straffen för våldsbrott och sexualbrott. 

Moderaternas förslag:

  • Skärp straffen för flera brott, särskilt för våldsbrott och sexualbrott.

Avskaffad mängdrabatt

I Sverige finns det ett system med mängdrabatt. Det innebär att en person som begår flera brott bara behöver avtjäna hela straffet för det allvarligaste brottet. Det sker genast en avtrappning där straffvärdet blir mindre för de ”mildare” brotten. Så här fungerar mängdrabatten idag:

– Exempelvis behöver en serievåldtäktsman som begår tre våldtäkter bara avtjäna det fulla straffet för den grövsta våldtäkten. 

Moderaterna vill avskaffa dagens mängdrabatt och införa skärpta straff för den som blir dömd för flera brott.

Moderaternas förslag:

  • Summan av straffvärdet för de tre allvarligaste brotten ska räknas ihop. Först efter det ska straffet bli avtrappat vid ytterligare brott.

Avskaffade ungdomsrabatter

I Sverige finns det en lagstadgad straffrabatt för unga vuxna i åldern 18–21 år. Det tycker vi är fel. Straffrabatten för ungdomar innebär:[1]

ÅlderUngdomsrabatt
18 årMinskat straff med 45­­­-55%
19 årMinskat straff med 3­0-40 %
20 årMinskat straff med 20-30 %

Det här är helt fel. Vår uppfattning är att en vuxen person som begår brott också ska behandlas som en vuxen av rättssystemet. Därför är det inte rimligt att vuxna människor som begår brott får rabatt på straffet. Regeringen har avskaffat ungdomsrabatten för vissa brott. Men Moderaterna vill gå steget längre och slopa den för alla brott. Med vår politik kommer den som är arton år gammal alltså inte att få rabatt på straffet.

Moderaternas förslag:

  • Avskaffa ungdomsrabatten för alla brott som begås av gärningsmän över 18 år.

Utvisa fler utländska medborgare som begår brott

Enbart 20 procent av de utländska medborgarna som döms för våldtäkt och som är folkbokförda i Sverige blir utvisade, detta måste ändras. Moderaterna föreslår att utländska medborgare som begår brott som motsvarar ett straffvärde på fängelsenivå ska utvisas som huvudregel. I dag kan en dömd brottsling undvika utvisning på grund av att personen har en god anknytning till Sverige. Vi menar att anknytningen enbart ska ha betydelse om utvisningen skulle strida mot svenska konventionsåtaganden.

Moderaternas förslag:

  • Utländska medborgare som begår brott som har ett straffvärde som normalt leder till fängelse ska utvisas som huvudregel.

[1] Se Zila & Jareborg, Straffrättens påföljdslära (2020, JUNO), under rubriken 15.2.2 ”S.k. Ungdomsrabatt”.

Bifogade filer