Politik

Jobbskatteavdrag
Moderaterna

Jobbskatteavdrag

Har Sverige höga skatter?

Ja, Sverige har det femte högsta skattetrycket i världen. Socialdemokraterna har i regeringsställning höjt 46 skatter. De har infört en platspåseskatt, flygskatt, höjt skatten på elektronik, fordon, drivmedel och energi. Socialdemokraternas skattehöjningar och misslyckade energipolitik har lett till att en genomsnittlig tvåbarnsfamilj har fått ökade kostnader med 28 300 kronor per år.

Det är en skattepolitik som har gjort det dyrare att vara svensk. Det är särskilt allvarligt i en tid då svenska hushåll pressas hårt av inflationen. Uppskattningar visar att inflationen kan leda till en kostnadsökning på 960 kronor i månaden för en genomsnittlig tvåbarnsfamilj, jämfört med 2021. Läs mer om regeringens skattehöjningar här.

Vill Moderaterna sänka skattetrycket?

Ja, Moderaterna vill sänka skattetrycket.  För att stärka drivkrafterna till jobb vill Moderaterna sänka skatten på arbete – främst på låga inkomster. Det är rätt för att det leder till fler jobb. Dessutom är det rättvist att flit och ansträngning lönar sig. Men Moderaterna är också det parti som vill sänka skatten mest för de som har jobbat – för landets pensionärer.

Moderaterna vill sänka skattetrycket generellt och just att sänka skatten på arbete är extra viktigt. Vi gör det för att det är rätt – det leder till att fler kommer i arbete – och vi gör det för att det är rättvist att ansträngning ska löna sig.

Vi vill sänka skatten för alla som jobbar

Moderaterna vill förstärka jobbskatteavdraget, med fokus på låga och medelstora inkomster. På det sättet får alla som jobbar sänkt skatt. I statsbudgeten för 2022 sänkte Moderaterna skatten för alla som arbetar. Det gör att den som jobbar heltid nu får 1800 kronor mer i plånboken varje år. Vi vill fortsätta sänka skatten på arbete.

Förstärkningen av jobbskatteavdraget innebär det lönar sig att mer att gå från bidrag till arbete, också på sikt. Tillsammans med Moderaternas reformer för att minska bidragsberoendet är sänkta skatter på låga och medelstora inkomster en viktig åtgärd för att knäcka arbetslösheten.

Moderaternas förslag:

  • Jobbskatteavdraget ska förstärkas, vilket innebär sänkt skatt för alla som arbetar.

Vi vill göra rejäla skattesänkningar för pensionärer

Även landets pensionärer behöver få mer pengar i plånboken. Många pensionärer får i dag inte ekonomin att gå ihop. Det är bra att det finns en överenskommelse mellan riksdagens partier om att förstärka pensionssystemet. Men betydligt mer behöver göras.

I statsbudgeten för 2022 sänktes skatten för pensionärer så att den som har en pension på 13 000 kronor i månaden får cirka 1 800 kronor. Under det senaste decenniet har Moderaterna sänkt skatten på pension med över 25 miljarder kronor. Det finns ingen skillnad i beskattning mellan arbete och pension. Vi vill fortsätta att sänka skatten på pension.

Moderaternas förslag:

  • Moderaterna vill sänka skatten på pension med 6 miljarder under 2023.

Vanligt ställda frågor

Varför får jag jobbskatteavdrag?

Därför att du har en arbetsinkomst. Moderaterna införde jobbskatteavdraget för att motivera fler att arbeta och för att den som anstränger sig ska få behålla mer av sin lön.

Får jag jobbskatteavdrag som timanställd?

Ja, jobbskatteavdraget gäller alla som arbetar. Även timanställda. 

Vilka är jobbskatteavdragets effekter?

Det leder till fler arbetstillfällen enligt Finanspolitiska rådet. Den som arbetar får också behålla mer av sin lön varje månad.

Vad är konsekvenserna av sänkt skatt?

Skattesänkningar som är väl utformade, som jobbskatteavdraget, leder till fler i arbete och mer resurser till välfärden. Den som jobbar får också mer pengar i plånboken. 

Bifogade filer