Politik

Skattehöjningar
Moderaterna

Skattehöjningar

Den socialdemokratiska regeringen har genomfört flera skattehöjningar. Ändå verkar det inte finnas något slut på skatterna som regeringen vill höja eller införa. Höjd skatt på sparande, återinförd fastighetsskatt, plastpåseskatt och en rad nya skatter på allt från kläder till hämtmat. Men en sak kan du vara säker på – Moderaterna kommer aldrig gå med på regeringens skattechock.

Sverige behöver en politik för att få fler i jobb och högre tillväxt. Moderaterna säger därför nej till Socialdemokraternas förslag om höjd fastighetsskatt, återinförd arvsskatt och höjda skatter på jobb, sparande, företagande och entreprenörskap. Skattehöjningar som skulle innebära mindre pengar i plånboken varje månad för redan hårt beskattade svenskar.

Regeringens skattepolitik försvårar människors vardag

Regeringen har genomfört flera skattehöjningar som krånglar till och fördyrar vardagen för både företagare och konsumenter. Plastpåseskatten har inneburit en kraftig fördyring av kostnaden för vissa plastpåsar, medan miljöeffekten är försumbar eller negativ. Skatt på kläder och skor ska införas. Det finns också planer på en take away-skatt på muggar och livsmedelsbehållare. Liksom plastpåseskatten är detta exempel på ineffektiv symbolpolitik, som slår mot vanligt folk och mot handlare som redan har en tuff situation med anledning av coronakrisen, samtidigt som miljönyttan är mycket liten.

Vi säger nej till skattehöjningar som slår mot småspararna

Skatterna som regeringen höjt, eller vill höja, tar inte slut där. Finansminister Magdalena Andersson har presenterat ett förslag om att kraftigt begränsa investeringssparkonton för att få in mer skatt. Det är ett direkt slag mot småspararna som kämpar för att få ihop ett buffertsparande, en kontantinsats eller kanske ett sparande till barnen. Moderaterna vill istället sänka skatten på investeringssparkonto.

Socialdemokraterna i Stockholm, Skåne och Göteborg kräver därtill en återinförd fastighetsskatt. Det skulle slå mycket hårt mot alla som äger sin bostad. Inte minst mot landets pensionärer som ofta bott länge i sina bostäder och betalat av dem. Höjd skatt i kombination med lägre inkomst kan tvinga människor från hus och hem.

Trots att svenskarna tillhör världens högst beskattade folk verkar Socialdemokraternas lösning på alla problem vara att vi ska betala ännu mer i skatt. Moderaterna säger nej till regeringens skattechock. 

Vi säger nej till en beredskapsskatt

Regeringen har föreslagit en beredskapsskatt. Vad är en beredskapsskatt? Det är en skatt som ska finansiera utbyggnaden av försvaret. Socialdemokraterna har ännu inte berättat hur den skatten kommer att påverka svenska hushåll. Men om skatten ska finansiera de ökade resurserna till försvaret så behöver fastighetsskatten återinföras, ränteavdragen avskaffas eller bränsleskatterna höjas med cirka 5 kronor per litern för att matematiken ska gå ihop.

Vanligt ställda frågor

Hur mycket är Plastskatten?

Den är 3 kronor per plastpåse. Moderaterna vill avskaffa den skatten.

Har fastighetsskatten höjts?

Nej, den avskaffades på goda grunder av den förra borgerliga regeringen år 2008. Men Socialdemokraterna i Malmö, Skåne och Göteborg vill återinföra den.

Är skatterna höga i Sverige?

Ja, Sverige har bland världens högsta skatter.

Bifogade filer