Politik

Moderaternas plånbokslöfte
Moderaterna

Moderaternas plånbokslöfte

En röst på Moderaterna är en röst för förändring – och för en politik som gör att du har råd med vardagen, elräkningen och livet.

Vad innebär Moderaternas plånbokslöfte?

Sänkt skatt för den som arbetar och har arbetat

Moderaterna vill införa ett nytt jobbskatteavdrag för låg- och medelinkomsttagare och sänka skatten för pensionärer.

Högkostnadsskydd för elpriser över viss nivå

Moderaterna vill att de kapacitetsavgifter som betalats in till följd av de höga elpriserna ska betalas tillbaka till elkunderna.

Utbetalningarna ska bero på elprisernas storlek, och därmed vara högre i södra Sverige.

Lägre bränslepriser

Moderaterna vill sänka reduktionsplikten, det vill säga nivån för inblandning av av förnybara bränslen i bensin och diesel till EU:s miniminivå.

Sänkta kostnader för bolånetagare

Moderaterna vill sänka kostnaden för att lösa bolån i förtid, de vill säga ändrad ränteskillnadsersättning, och pausa amorteringskravet.

Hur mycket mer blir det i plånboken med Moderaternas politik?

De svenska hushållen har det tufft i de kärva ekonomiska läget. Hushållens ekonomi drabbas också särskilt hårt av de höga elpriserna, bränslepriserna och matpriserna. Socialdemokraterna brukar beskriva detta som ”Putin- priser” för att markera att det inte beror på deras politik. Men faktum är att regeringen har höjt skatterna på bland annat drivmedel, bolån och energi som har lett till ökade levnadskostnader.

Socialdemokraterna har i regeringsställning medvetet höjt hushållens kostnader genom skattehöjningar. Moderaterna vill istället stärka hushållens ekonomi – valet i höst blir därför ett plånboksval.

Bifogade filer