Politik

Hur får vi ordning på energikrisen?
Moderaterna

Hur får vi ordning på energikrisen?

Elpriset slår nya rekord varje månad i södra Sverige. Det beror på nedläggningen av fullt fungerande kärnkraft, ett underdimensionerat elnät och skenande europeiska energipriser. Oljekraftverket i Karlshamn sattes i gång i augusti – och eldar 70 000 liter olja i timmen för att förse Sverige med el. Energikrisen slår hårt mot svenska hushåll, företag och klimatet.

Energikrisen drabbar klimatet.

Sverige är på väg att missa det långsiktiga utsläppsmålet till 2045, trots att vi har unika möjligheter att ta ledningen i den globala klimatomställningen. Därför behöver svensk klimatpolitik en nystart, som bygger på insikten att Sverige och Europa måste ställa om sin elproduktion för att sänka utsläppen. Både FN och Moderaterna vet att mer och säkrare kärnkraft är avgörande för att vi ska klara av att stoppa klimatförändringarna. Det handlar om energi.

Sverige behöver helt enkelt både kärnkraft, vind- och vattenkraft, om vi ska lyckas kapa utsläppen och nå klimatmålen. Allt fler länder inser att kärnkraft är klimatsmart. Varför? Jo, för att den dygnet runt, oavsett väder kan leverera stora mängder el med lågt klimatavtryck. Och det är faktiskt möjligt att bygga ny kärnkraft – på relativt kort tid. 

Vad vill Moderaterna göra för att lösa energikrisen?

Det viktigaste är att bygga ny kärnkraft. Sverige behöver ren och planerbar energiproduktion. Moderaterna har presenterat en konkret färdplan för ny kärnkraft – det handlar bland annat om att avsätta 400 miljarder i gröna kreditgarantier för företag som vill bygga ny kärnkraft.

Moderaterna kommer omedelbart ge Vattenfall i uppdrag att återuppta arbetet med Ringhals 5 och 6. 

Vad har den moderatledda regeringen gjort under sina första 100 dagar på energiområdet?

Det behövs akuta åtgärder för att snabbt mildra energikrisen. Den moderatledda regeringen har därför infört ett elstöd som betalas ut till elkunderna i februari. Utöver detta har regeringen:

 • Lämnat förslag på att ta bort förbuden att bygga nya reaktorer

 • Ökat finansieringen till Strålsäkerhetsmyndigheten

 • Pausat omprövning av vattenkraftverkens miljötillstånd

 • Ökat incitamenten för kommuner att medverka till utbyggd vindkraft

 • Satsat på kraftigt utbyggd laddinfrastruktur

 • Kompletterat uppdraget till Energimyndigheten så att förslaget till fjärr- och kraftvärmestrategi även inkluderar användning av kärnenergi

 • Givit Energimyndigheten i uppdrag att utreda hur solcellspaneler och vindturbinblad till vindkraftverk i högre utsträckning ska kunna omhändertas på ett giftfritt och cirkulärt sätt

 • Beslutat om ett regeringsuppdrag om försörjningstrygghet i energisektorn – på kort och lång sikt

 • Avskaffat vissa skatter på kraftvärmeproduktion

 • Lagrådsremiss om bestämmelser kring aggregeringstjänster

 • Beslutat om ett gasstöd till hushåll

 • Satsat 379 miljoner på energieffektivisering i småhus

Bifogade filer