Politik

Hur får vi ordning på bidragsberoendet?
Moderaterna

Hur får vi ordning på bidragsberoendet?

1,3 miljoner människor i Sverige kan inte försörja sig själva och långtidsarbetslösheten har aldrig varit lika hög som nu. Samtidigt kan en familj med två vuxna och fyra barn till och med förlora pengar om ena föräldern tar ett jobb. Den moderatledda regeringen kommer att införa ett bidragstak så att det inte lönar sig bättre att försörja sig på bidrag än genom eget arbete.

Bidragsberoende cementerar långtidsarbetslöshet och det ihållande utanförskapet. Det får stora konsekvenser – för den som vill jobba, för den som vill anställa och för samhället i stort.

När bidrag trumfar arbete drabbar det den enskilde.

Shukri Mohamed Hassan, berättar att hon inte tjänar en krona mer efter att ha tagit jobb som skogsröjare, jämfört med när hon tidigare enbart levde på bidrag. Ändå väljer hon att jobba, i stället för att gå hemma. Ett arbete är nämligen mer än försörjning. Det är arbetskompisar och egenmakt. Men framför allt är det en biljett från utanförskap, till integration och gemenskap. 

När bidrag trumfar arbete drabbar det den som vill anställa.

Trots att 1,3 miljoner människor står utan arbete, vittnar företagare om att det är svårt att hitta personal eftersom människor som får erbjudande om jobb tackar nej när det lönar sig mer att ta emot bidrag. Enligt krögaren Sadoo Iskandarani i Malmö, är hans största konkurrent i jakten efter anställda inte andra restauranger, utan bidragssystemet.   

När bidrag trumfar arbete drabbar det hela samhället.

Kostnaden för långtidsarbetslösheten uppgår nu till hisnande 30 miljarder kronor varje år. Det är ungefär lika mycket som polisens totala budget. 

Så vad krävs för att bryta bidragsberoendet?

För att fler ska kunna ta sig ur bidragsberoende, vill Moderaterna införa ett bidragstak – en garant för att den som går från bidrag till jobb alltid ska märka skillnad i plånboken. För den som kan jobba ska det aldrig bli en förlustaffär att välja lön framför bidrag.

Den moderatledda regeringen kommer genomföra flera åtgärder för att bryta bidragsberoendet:

  • Ett bidragstak ska införas så att den som kan arbeta, aldrig sammantaget kan få högre inkomster från bidrag än vad man skulle få genom eget arbete.

  • Alla som uppbär försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl ska delta i aktiviteter motsvarande sin arbetsförmåga för att få fullt bidrag.

  • En stor bidragsreform genomförs som gör det mer lönsamt att gå från bidrag till arbete och egen försörjning.

Bifogade filer