Politik

Gruvnäringen
Moderaterna

Gruvnäringen

Sverige har en omfattande gruv- och mineralnäring. Den bidrar till att skapa många arbetstillfällen, skatteintäkter och är oerhört betydelsefull för att förse Sverige och andra länders medmetaller och mineraler. Dessutom har Sverige många av de kritiska metaller och mineraler som är nödvändiga för att utveckla nya hållbara lösningar för klimatomställningen.  

Sverige har historiskt varit en av de främsta gruvnationerna i världen. Vi har en lång tradition av gruvbrytning, framstående forskning vid lärosäten, kompetent personal och ett nät av aktörer såsom projekterings- och bearbetningsbolag. Det finns många företag som utvecklar modern teknik till näringen, som eldrivna gruvfordon och uppkoppling andra eldrivna maskiner.

På senare år har dock Sveriges dragningskraft som gruvnation tappat fart. I en internationell ranking av världens gruvländer har Sverige tappat från plats åtta till trettiosex på fem år. Rankningen är ett tydligt bevis på regeringens styvmoderliga behandling av den svenska gruv- och mineralnäringen.

Sverige behöver en ny gruv- och mineralstrategi

Regeringen har inte prioriterat gruvnäringen på det sätt som den förtjänar. Vi måste prioritera gruvnäringen högre. Ett steg i detta är att ta fram ny strategi för att öka konkurrenskraften i svensk gruv- och mineralnäring. Förutom att den strategin ska behandla frågor om kompetensförsörjning och investeringsvillkor, ska den också behandla frågan om forskning och innovation. Dessutom ska den se till att den svenska gruv- och mineralnäringen nyttjas bättre i omställningen till fossilfritt. 

Moderaternas förslag:

  • Ta fram en ny strategi för svensk gruv- och mineralnäring.

Korta tillståndsprocessen för nya gruvor

Ett stort problem är att det tar alldeles lång tid att få tillstånd för nya gruvor. Det finns exempel på företag som har fått vänta i över sex år på beslut om tillstånd att öppna en ny gruva. Det får negativa konsekvenser för Sverige som gruvnation då färre väljer att investera och prospektera i Sverige.

Moderaternas förslag:

  • Ta fram konkreta förslag på kraftigt minskade handläggningstider för ansökningar om att starta nya gruvor.

Låt gruvnäringen bidra i klimatomställningen

Många miljömässigt hållbara lösningar – som batterier, vindkraftverk och datorer – kräver mer metaller och mineraler än deras fossila motsvarigheter. I dag är Sverige och EU beroende av andra länder för att kunna tillgodose efterfrågan på dessa kritiska metaller och mineraler som behövs i klimatomställningen. Dessa länder har oftast mycket sämre miljökrav och i många länder är också arbetsförhållanden mycket dåliga. EU-kommissionen har pekat ut Sverige som ett av de länder där det finns stor potential att bryta flera av dessa kritiska metallerna och mineralerna. Tillåts de brytas i Sverige kan de ske under mer ordnade former och med lägre miljöpåverkan. 

Eftersom efterfrågan på dessa metaller och mineraler är enorm är det viktigt att se över alla möjligheter för att öka utbudet. Det kommer vara viktigt att bryta nytt men det kommer också vara viktigt att ökad återvinning och återanvändning i gruvnäringen. 

Moderaternas förslag:

  • Avsätt resurser för ökad återvinning och återanvändning av material och återvinning i gruvnäringen. 
  • Öka finansieringen för forskning inom materialåtervinning för återvinningssektorn. 

Bifogade filer