Politik

Försvar
Moderaterna

Försvar

Sveriges försvar ska säkra vårt land och vårt sätt att leva. Rysslands ökar sin militära förmåga, vilket gör vårt närområde mer osäkert. Därför vill Moderaterna stärka försvarets förmåga att skydda Sverige året runt i fred, kris och krig, enskilt och tillsammans med andra. 

Just nu står Sverige inför en breddad hotbild. Faktum är att Försvarsberedningen har konstaterat att det inte går att utesluta ett militärt angrepp mot Sverige. Och inte heller kan vi utesluta att militära maktmedel och hot kan användas emot oss. Men hotet mot vår säkerhet är inte bara militärt, utan också politiskt och ekonomiskt. Dessutom kommer hotet från fler håll än för några år sedan. Vi behöver göra mer för att säkra Sveriges försvarsförmåga, ekonomiska konkurrenskraft, politiska handlingsfrihet och mer för att värna demokrati och mänskliga rättigheter. 

Ökad budget för Försvarsmakten

Den svenska försvarsförmågan måste stärkas. En förutsättning för det är att det försvarsbeslut som riksdagen har fattat genomförs i sin helhet. Därför måste vi ge försvaret mer pengar. Sverige är i dag det land runt Östersjön som lägger lägst andel av BNP på försvaret. Det är inte rimligt. Det rådande säkerhetsläget kräver att vi bygger en långsiktig och stark svensk försvarsförmåga. 

Moderaternas förslag:

  • Sverige ska på sikt ha ett försvarsanslag som motsvarar två procent av BNP för att kunna ha ett starkare försvar.

Sverige ska gå med i NATO

Nato utgör ryggraden i den europeiska säkerhetsordningen. Därmed spelar Nato också en avgörande roll för Sveriges säkerhet. Ett medlemskap i Nato är tillsammans med en ökad nationell förmåga det bästa sättet att stärka Sveriges säkerhet. Som medlem i Nato skulle Sverige dela solidariska försvarsgarantier med 30 andra länder och kunna ha en gemensam planering för snabbt agerande i händelse av kris och krig.

Moderaternas förslag:

  • Sverige ska ansöka om medlemskap i NATO.

Stärk Sveriges krisberedskap

Det finns stora brister i Sveriges krisberedskap. Från tsunamikatastrofen, via IT-skandalen vid Transportstyrelsen och skogsbränderna till coronapandemin går en röd tråd av bristande ledarskap, dåliga förberedelser och oklara ansvarsförhållanden. Vi måste förbättra krisberedskapen genom att bland annat införa ett nationellt säkerhetsråd för bättre krisledning, stärka Sveriges försörjningsberedskap och ett skapa ett bättre samarbete med näringslivet. 

Moderaternas förslag:

  • Inrätta ett nationellt säkerhetsråd i statsministerns kansli.
  • Stärk upp Sveriges beredskap att försörja landet med livsmedel, sjukvårdsmateriel och andra nödvändigheter i händelse av kris och krig.