Politik

Förskola och förskoleklass
Moderaterna

Förskola och förskoleklass

Förskolan ska ha ett tydligt kunskapsuppdrag för att barn redan från början ska få en stark grund att stå på. PISA-undersökningen visar att elever som har gått i förskola presterar bättre under sin fortsatta skolgång, och föräldrar med barn i förskolan är mycket nöjda. Intresset för förskollärarutbildningen ökar stadigt. Vi har en förskola att vara stolta över, men det finns utmaningar som vi inte kan blunda för. För att ge våra barn bästa möjliga start i livet, behöver vi förbättra kvaliteten och säkra behovet av lärare i förskolan.

  • Fler platser på förskollärarutbildningen.
  • Förskolan ska omfattas av mätbara kunskapsmål.
  • Utökad rätt till förskola för barn vars föräldrar är arbetslösa eller får försörjningsstöd.
  • Obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända.
  • Skolinspektion ska ansvara för tillsyn av alla friskolor, både kommunala och fristående.

Bifogade filer