Politik

Bensinskatt och dieselskatt
Moderaterna

Bensinskatt och dieselskatt

Skatten på bensin och diesel innebär en tung börda för privatpersoner och företagare som är beroende av bilen för att få vardagen att gå runt. Det är inte rättvist att den som bor på landsbygden ska dra ett tyngre lass för klimatomställningen än den som bor i storstan. Moderaterna har därför sänkt och vill fortsätta att sänka både bensinskatten och dieselskatten.

I dag läggs en alldeles för tung börda på den som är beroende av bilen i sin vardag. I många delar av landet är bilen det enda möjliga färdmedlet för att kunna ta sig till arbetet, skjutsa barnen till fotbollsträningen eller besöka föräldrarna på äldreboendet. Det är varken rätt eller rättvist att den som är beroende av bilen, genom höga skatter på drivmedel, ska behöva dra det tyngsta lasset.

Vi har sänkt och vill fortsätta sänka bensinskatten

Moderaterna är övertygad om att de allra flesta vill hjälpa till med klimatomställningen. Men för många människor i Sverige finns det inget alternativ till att köra en bensin- eller dieselbil. Långt ifrån alla har råd att köpa en dyr elbil och på många platser i landet finns det dåliga möjligheter till laddning. Klimatpolitiken måste helt enkelt vara rättvis. Då kan vi inte genom höga skatter på bensin och diesel straffa den som behöver bilen för att transportera sig till jobb, familj, vänner och fritidsaktiviteter. I statsbudgeten 2022 möjliggjorde vi att bensinskatten sänktes. Men mer måste göras för att alla ska ha råd att transportera sig. Moderaterna vill därför fortsätta att sänka skatten på drivmedel och ta bort den överbeskattning på bensin och diesel som den rödgröna regeringen har infört

Moderaternas förslag:

  • Sänk bensinskatten ytterligare och ta bort överbeskattningen på bensin och diesel som den rödgröna regeringen har infört. 

Vi vill sänka dieselskatten genom sänkt reduktionsplikt

Dieselpriset är idag 60 procent högre än för ett år sedan. Det beror bland annat på stigande priser på olja, en svag konjunktur och den så kallade reduktionsplikten som innebär ett krav på att blanda in dyra biodrivmedel i dieseln. Reduktionsplikten är en av de drivande faktorerna bakom de höga dieselpriserna. Höjningen av reduktionsplikten vid årsskiftet ledde till ett ökat pris på diesel med 120 öre per liter.  

Den svenska reduktionsplikten går långt utöver vad EU kräver. Sverige har ett krav på 30,5 procent biodrivmedel i dieseln, trots att EU:s direktiv endast kräver 6 procents inblandning. Sverige ska år 2030 höja kravet på inblandning till 66 procent, jämfört med EU-kommissionens förslag på 13 procent. Om Sverige fortsätter med dessa krav väntas dieselpriset öka med 5 kronor till 2026 och 9 kronor till 2030. Det är inte rimligt.

Moderaternas förslag:

  • Sveriges krav i reduktionsplikten ska ligga i linje med EU:s krav. Det skulle leda till ett sänkt dieselpris med 5 kronor litern vid pump.

Bifogade filer