Nyheter

Stockholms Län
2022-08-26

Moderaterna presenterar 10-punktsprogram för att stoppa de utländska stöldligorna

Sverige har blivit en buffé för utländska stöldligor där man utan större risk kan plocka på sig egendom så som bilar, bildelar, båtmotorer och andra föremål med stora värden som sedan förs ut ur landet. Detta måste få ett slut. En moderatledd regering kommer efter valet driva igenom ett 10-punktsprogram för att stoppa de utländska stöldligorna.

De utländska stöldligorna beräknas stå för 90 procent av alla stölder av bilar, bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner i Sverige. Dessutom är de ansvariga för hälften av bostadsinbrotten. Straffen i Sverige är låga och risken att brott upptäcks och lagförs är mycket liten. Andelen uppklarade bostadsinbrott har minskat sedan 2014. År 2020 klarades endast 4 procent av villainbrotten och 2 procent av lägenhetsinbrotten upp. Tullverkets bristande befogenheter att agera mot stöldgods som lämnar landet är välkända. Allt detta sammantaget gör Sverige till ett mycket attraktivt land för de utländska stöldligorna att verka i.


Moderaterna föreslår därför: 

· Skärpt straff för grova stölder av bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner m.m.

· Obligatorisk häktning vid grova stöldbrottSlopa dagens form av mängdrabatt

· Utvisa fler EU-medborgare som vanemässigt begår brott i Sverige

· Fler utländska medborgare ska tvingas till att avtjäna sina fängelsestraff i sina hemländer

· Ökade möjligheter för polisen att publicera bilder på misstänkta gärningsmän

· Tullverket ska göra stickprovskontroller för att upptäcka stöldgods

· Gör utförsel av stöldgods från Sverige till ett nytt särskilt brott

· Stärk Tullverkets strategiska underrättelsearbete

· Möjliggör för att fler tulltjänstemän än idag ska kunna bära skjutvapen