Nyheter

Stockholms Län
2024-05-31

Ett nytt stabilt styre för ett tryggare Tyresö

Moderaterna och Socialdemokraterna är överens om att leda Tyresö under mandatperioden. Det nya samarbetet grundar sig i en vilja att driva Tyresö framåt i utmanande tider. I relation till deras storlek har flera småpartier i många år haft ett stort inflytande. Ett styre med Moderaterna och Socialdemokraterna samlar över 60 % av rösterna vilket innebär en tydlig majoritet, både bland väljare och i kommunfullmäktige. Nu säkerställs möjligheten att leverera den bästa tänkbara service och välfärd för Tyresöborna.

Tyresö kommun går, som resten av landet, mot svårare tider och detta kommer kräva partier som är beredda att ta ansvar. Tillsammans med Socialdemokraterna säkrar vi ett tryggt och stabilt styre för Tyresöbornas bästa säger Anki Svensson, kommunstyrelsens vice ordförande, (M)

Vi inleder nu ett samarbete med ett starkt styre som innebär trygghet och stabilitet för Tyresöborna. Tillsammans tar vi sikte på att utveckla kommunen och trygga välfärden säger Anita Mattsson, kommunstyrelsens ordförande, (S)

Det nya styrets ambition är att med handlingskraft hantera och leverera inom frågor som är viktiga för Tyresöborna. Inom kort kommer det nya styret att presentera sin politiska plattform.