Politik

Företagande
Moderaterna

Företagande

Hela 70 procent av regeringens skattehöjningar slår mot jobb och tillväxt. Nyföretagsamheten är den lägsta på tio år och huvudkontor lämnar landet. Sverige riskerar att tappa mark internationellt.

Svenskt småföretagande är Sveriges jobbmotor – fyra av fem jobb skapas i småföretag. Företagande och entreprenörskap ska ha goda villkor.

Moderaternas förslag:

  • Genomför regelförenklingar så att det blir lättare att starta och driva företag. Arbetet för regelförenklingar ska även prioriteras på EU-nivå.
  • Underlätta generationsväxlingar och ägarskiften genom att bland annat förenkla 3:12-reglerna.
  • Reformera reglerna för personaloptioner för att företag ska kunna locka till sig och behålla kompetent personal.
  • Företag ska kunna lämna uppgifter till alla myndigheter genom en och samma portal. En uppgift ska bara behöva lämnas in en gång.
  • Inför en bortre tidsgräns för handläggning hos myndigheter.
  • Sverige ska vara världsledande i arbetet med att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.