Nyheter

Högalids styrelse 2023
Högalidsmoderaterna
2023-02-27

Årsmötesrapport

Högalidsmoderaterna höll ett välbesökt årsmöte den 22 februari 2023.

Inledde gjorde oppositionsborgarrådet Christofer Fjellner, som talade om hur Moderaterna ska arbeta för att återfå stockholmarnas förtroende och på så sätt återta positionen som Stockholms största politiska parti.

Därefter hölls årsmötet där Roslana Cederhage omvaldes som ordförande. Som ny vice ordförande valdes Jens Ahl.

Det var trevligt att åter kunna samlas för ett fysiskt årsmöte och ett tjugotal av föreningens medlemmar deltog under mingel, årsmötestal och förhandlingar. Stort tack till alla som deltog och grattis till den nya styrelsen!


Ny styrelse efter årsmötet:

Roslana Cederhage, ordförande

Jens Ahl, vice ordförande

Ledamöter:

Maria Elgstrand

Hugo Laigar

Rosita Karlsson

Britt Hasselwanter

Rolf Höijer

Yngve RK Jönsson

Christoffer Holmberg

Bo Strömberg, MUF-representant