Politik

Hur får vi ordning på energikrisen?
Moderaterna

Hur får vi ordning på energikrisen?

Elpriset slår nya rekord varje månad i södra Sverige. Det beror på nedläggningen av fullt fungerande kärnkraft, ett underdimensionerat elnät och skenande europeiska energipriser. Oljekraftverket i Karlshamn sattes i gång i augusti – och eldar 70 000 liter olja i timmen för att förse Sverige med el. Energikrisen slår hårt mot svenska hushåll, företag och klimatet.

Energikrisen drabbar klimatet.

Sverige är på väg att missa det långsiktiga utsläppsmålet till 2045, trots att vi har unika möjligheter att ta ledningen i den globala klimatomställningen. Därför behöver svensk klimatpolitik en nystart, som bygger på insikten att Sverige och Europa måste ställa om sin elproduktion för att sänka utsläppen. Både FN och Moderaterna vet att mer och säkrare kärnkraft är avgörande för att vi ska klara av att stoppa klimatförändringarna. Det handlar om energi.

Sverige behöver helt enkelt både kärnkraft, vind- och vattenkraft, om vi ska lyckas kapa utsläppen och nå klimatmålen. Allt fler länder inser att kärnkraft är klimatsmart. Varför? Jo, för att den dygnet runt, oavsett väder kan leverera stora mängder el med lågt klimatavtryck. Och det är faktiskt möjligt att bygga ny kärnkraft – på relativt kort tid. 

Risk för tredubblade elpriser i vinter

Det finns risk för tredubblade elpriser i vinter, jämfört med förra vintern.

Priset enligt prognos för vintern ligger nu på 300 respektive 400 öre per kilowattimme i Mellansverige och Skåne.

Risk för att hushåll drabbas av oväntade strömavbrott

Svenska kraftnät har även meddelat att de kan behöva genomföra planerade strömavbrott – det vill säga att utan förvarning tillfälligt bryta elen för vissa kunder på grund av effektbrist. Oväntade strömavbrott kan få stora konsekvenser för hushåll, företag och myndigheter i Sverige.

80 procent av höjda elpriser är regeringens fel

Den energikris Sverige befinner sig i är orsakad av politiska beslut. Det är beslut som har fattats trots varningar från branschen och experter.

  • Den rödgröna regeringen sa 2014 att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering. Detta resulterade i att Vattenfall avbröt sina planer på ny kärnkraft.
  • 2015 höjde man kärnkraftsskatten, trots att både myndigheter och företag pekade på den överhängande risken för reaktorsnedläggning och höjda elpriser. Farhågorna besannades snabbt.
  • Mellan 2015 och 2020 lades fyra kärnkraftreaktorer ned, först Oskarshamn 2 och 1, sedan Ringhals 2 och 1.

Regeringens stängning av kärnkraft har lett till ökade utsläpp på 8 miljoner ton i EU, högre elpriser och minskad stabilitet. Priserna i södra Sverige hade varit 30-45 procent lägre utan avvecklingen av Ringhals 1 och 2 enligt Energiforsk. 

Vad vill Moderaterna göra för att lösa energikrisen?

Det viktigaste är att bygga ny kärnkraft. Sverige behöver ren och planerbar energiproduktion. Moderaterna har presenterat en konkret färdplan för ny kärnkraft – det handlar bland annat om att avsätta 400 miljarder i gröna kreditgarantier för företag som vill bygga ny kärnkraft.

Moderaterna kommer omedelbart ge Vattenfall i uppdrag att återuppta arbetet med Ringhals 5 och 6. 

Vad vill Moderaterna göra för att få ner elpriset här och nu?

Det behövs akuta åtgärder för att snabbt mildra energikrisen. Moderaterna kommer genomföra tre åtgärder för att snabbt sänka elpriset.

1. Inför högkostnadsskydd för hushåll och företag som betalas ut retroaktivt från augusti

Moderaterna kommer att införa ett högkostnadsskydd som är på plats senast den 1 november 2022 och betalas ut retroaktivt från augusti. Det innebär att kapacitetsavgifter förs tillbaka till kunderna – både hushåll och företag. Den senaste prognosen från Svenska kraftnät visar att det rör sig om 90 miljarder kronor.

Den exakta utformningen av högkostnadsskyddet ska tas fram av Svenska kraftnät. Det är oklart om EU-regler tillåter kompensation av alla hushåll eller bara särskilt utsatta hushåll. Men Moderaterna föreslår alternativ finansiering om så är fallet – exempelvis genom Vattenfalls vinster – vilket gör att alla hushåll kommer att kompenseras oavsett hur processen i EU går.

2. Svenska Kraftnät ska aktivera alla tillgängliga kraftanläggningar i Sverige

Moderaterna kommer omedelbart att ge Svenska kraftnät i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att aktivera alla tillgängliga planerbara kraftanläggningar för elproduktion i Sverige. Syftet är att undvika strömavbrott, sänka elpriserna och jämna ut skillnaderna i pris mellan norra och södra Sverige.

Den sammanlagda outnyttjade kapaciteten i Sveriges kraftvärmeverk bör kunna motsvara effekten i Ringhals 1 och 2.

3. Ta bort hinder för kraftvärmen

Kraftvärme är en källa till lokal, stabil och planerbar energiförsörjning. Socialdemokraterna har infört flera skatter som har gjort kraftvärmen mindre lönsam. Det har lett till minskad kraftvärmeproduktion i Sverige.

Moderaterna kommer att avskaffa dessa skatter i höstbudgeten 2023.

4. Inför stöd till energieffektivisering

I dag finns det ett grönt skatteavdrag som kan användas för att minska kostnaderna vid investering i bland annat solceller och egen energilagring. Det kommer göra det billigare för privatpersoner att minska sin elkonsumtion.

Bifogade filer