Nyheter

Stockholms Stad
2024-06-02

Våra tre viktigaste förslag för att bekämpa brottsligheten i Europa

1. Dra in den fria rörligheten för gängmedlemmar

EU bör inrätta ett gemensamt regelverk som förbjuder personer med koppling till ledarskiktet i ett kriminellt nätverk att resa fritt inom unionen. Svensk polis bedömer att det finns 2 000 personer i Sverige som är strategiska aktörer och därmed styr den organiserade brottsligheten. Dessa individer skulle få sin fria rörlighet indragen om förslaget blev verklighet.

2. Neka inresa för dömda EU-medborgare

EU bör enas kring att visumtvång blir en del av påföljden vid viss grov brottslighet. Konkret skulle detta innebära att Sverige, under en begränsad tid, ska kunna neka inresa för en EUmedborgare som tidigare har dömts till fängelse för ett brott kopplat till organiserad brottslighet eller terrorism, om han bedöms utgöra en fara för unionens inre säkerhet. Praktiskt implementeras detta genom att den dömde omfattas av visumtvång inom EU och till viseringsfria länder utanför EU under en begränsad tid efter avtjänat straff.


3. 10 000 europeiska specialpoliser

EU bör inrätta en operativ europeisk specialpolis som ska bekämpa grov organiserad brottslighet och terrorism. Polisstyrkan ska uppgå till omkring 10 000 anställda och fokusera på att stoppa införseln av illegala vapen och narkotika till EU. Befogenheterna för det operativa agerandet ska slås fast gemensamt inom EU och polisstyrkan ska följa de lagar för polisarbete som finns i det medlemsland som styrkan agerar i.

Läs hela valmanifestet HÄR