Politik

Företagsklimat
Moderaterna

Företagsklimat

Företagen är grunden till vårt välstånd.

För att framtiden ska vara bättre än idag behöver det bli lättare och mer gynnsamt att driva företag i Sverige. Företagen är grunden till vårt välstånd, de skapar jobb och utvecklar morgondagens produkter. Småföretagandet är Sveriges jobbmotor – fyra av fem jobb skapas i småföretag. Därför ska de också ha goda villkor och rimliga krav.

Sverige ska vara ett land där ett fritt näringsliv skapar välstånd som kommer alla till del. Där det är lätt att göra rätt – för att en tredjedel av regelkrånglet tagits bort. Där den som vill anställa har möjlighet att hitta rätt kompetens inom Sveriges gränser – men också där det är möjligt att rekrytera utländsk spetskompetens.

Villkoren för att starta, växa och expandera behöver vara goda för att fler ska våga lämna trygga och välbetalda jobb för att starta företag. Ska det ske måste skattesystemet bli enklare, och bolags-, kunskaps- och kapitalskatter vara konkurrenskraftiga och uppmuntra till investeringar i Sverige.

Företagare är många gånger måltavla för de kriminella gängens systemhotande angrepp. Det är grundläggande att rättsstaten finns där med sin fulla kraft när företagare blir utsatta för brott. Idag uppgår de belopp som företag lägger på att skydda sina verksamheter från kriminalitet till mycket höga summor: i praktiken tvingas man betala en extra skatt för ett skydd man borde kunna lita på att det offentliga tillhandahåller. Den otrygghet som idag drabbar Sveriges näringsliv är inte bara ett oacceptabelt övergrepp på den enskilde företagaren – det är ett hot mot hela landets välstånd.

Moderaterna vill och arbetar för att:

  • Förenkla och förkorta tillståndsprocesser samt minska byråkratin för företagare – politiken ska tydligt styra mot minskad administrativ börda och minskade kostnader
  • Möjliggöra för fler företag att kunna använda sig av reglerna för personaloptioner, förenklade 3:12-regler samt forskningsavdrag
  • Värna konkurrenskraftiga företagsskatter och kapitalskatter samt stärka kompetensförsörjningen
  • Arbeta för att korta myndigheternas handläggningstider

Läs mer om vad regeringen gör för att underlätta för företag i Sverige genom att klicka HÄR

Läs mer om vad Moderaterna vill göra för brott mot företag HÄR

Bifogade filer