Politik

En grön höger
Moderaterna

En grön höger

Ska vi minska utsläppen krävs effektiva åtgärder som gör skillnad på riktigt

Moderat miljö- och klimatpolitik är i grunden optimistisk och lösningsorienterad, även när vi står inför stora prövningar. Eftersom hotet från klimatförändringarna är allvarligt och akut har vi varken tid eller råd att genomföra annat än de mest kostnadseffektiva åtgärderna. För oss är det därför viktigt att vår klimatpolitik är både effektiv och evidensbaserad.

Skogen är en av Sveriges viktigaste tillgångar. Den bygger vårt välstånd och hjälper oss i kampen mot klimatförändringarna. Nära 70 procent av Sveriges yta är täckt av skog. Det svenska skogsbruket är hållbart och bidrar med stor klimatnytta. Ska vi klara den gröna omställningen behöver hela Sverige stå upp för brukandet av den svenska skogen.

Sverige ska vara ett föregångsland genom att fortsatt kombinera höga klimatambitioner med god tillväxt. Sverige och svenska företag ska sträva efter negativa koldioxidutsläpp. Samtidigt måste Sverige och vårt näringsliv förbli konkurrenskraftigt. Detta är avgörande för att inspirera vår omvärld till att följa vårt exempel.

Svensk klimatpolitik ska minska utsläppen, inte leda till att de flyttas till andra länder. Sverige ska ta sitt fulla ansvar för att nå målet om nettonollutsläpp senast år 2045 och leva upp till vår del av EU:s åtagande i Parisavtalet. Men utsläppen av växthusgaser är ett globalt problem och politiska åtgärder i Sverige får aldrig leda till att utsläppen ökar utomlands.

Vår klimatpolitik syftar till att uppnå långsiktig hållbarhet, både för miljö och människor. Den gröna omställningen drivs framåt av näringsliv och medborgare, snarare än av nationella politiska mål och ambitioner. Den bästa klimatpolitiken är inte den som med lagstiftning ska tvinga fram utsläppsminskningar, utan den som skapar bäst förutsättningar för företag och medborgare att ställa om.

Moderaterna vill och arbetar för att:

  • I ökad utsträckning förebygga och hantera klimatförändringar genom att utöka och effektivisera Sveriges klimatbistånd
  • Sverige tydligt och aktivt ska försvara det svenska självbestämmandet över skogen i EU
  • Satsa på storskalig infångning och lagring av koldioxid, så kallad bio-CCS. Lagring av koldioxid tjänster bör kunna sälja vidare på en frivilligmarknad
  • Satsa på industri- och klimatklivet

Läs mer om vår politik och vad regeringen gör just nu på området genom att klicka här:

Bifogade filer